Acoustic Pioneer

Voor een beter Auditief Werkgeheugen

> 0
coaches passen deze training toe in de praktijk
0
soorten trainingen


Acoustic Pioneer| Waarom en Hoe ?

Herken je dit?

 • Ik twijfel er over of er iets aan de hand met de verwerking van talige informatie bij dit kind
 • Mijn leerling heeft TOS en ik zou graag zelf iets met het auditief werkgeheugen willen doen
 • Mijn leerling krijgt vaak de instructie niet mee.
 • Mijn leerling lijkt opgesloten in zijn eigen wereldje
 • Ik zou graag willen weten, snapt hij het dan niet, onthoudt hij het niet of ‘hoort’ hij het niet?
 • Ik merk dat ik met mijn gebruikelijke aanpak niet verder kom bij deze leerling.
 • Ik wil een meerwaarde bieden in mijn aanbod voor leerlingen met dyslexie

En wil je?

 • meer inzicht in het functioneren van je leerlingen
 • doelgerichter en efficiënter kunnen ingrijpen op de problemen die er spelen
 • een tool die training zelfs voor 5-jarigen mogelijk maakt.
 • je behandelingen zoals die al lopen in jouw praktijk een boost geven
 • je gebruikelijke interventies in een vruchtbare aarde laten vallen
 • je leerlingen bij je praktijk houden in plaats van ze kwijt te raken door een diagnostisch onderzoek elders
 • werken aan de belangrijkste leervoorwaarde: het auditief werkgeheugen
 • je onderscheiden van collegae

In de cursus ‘Acoustic Pioneer Coach’ leer je:

 • de auditieve verwerking en het auditief (werk)geheugen in kaart te brengen
 • hoe het auditief (werk-)geheugen, de auditieve aandacht te trainen
 • hoe verwerking van spraak-in-ruis zoals in de klassensituatie te trainen
 • ontdekken wat de kracht van een cognitieve training is
 • de juiste keuze te maken in het behandelaanbod (moet ik een werkgeheugentraining doen of een training van het auditief werkgeheugen?)….

Na de cursus:

 • kun je direct aan de slag met het in kaart brengen en trainen van auditieve (werk)geheugenproblemen.
 • Word je toegevoegd aan onze website zodat ouders je kunnen vinden
 • Krijg je toegang tot onze Community voor ondersteuning, uitwisseling en begeleiding van jouw trajecten
 • Krijg je toegang tot onze Community met talloze theoretische en praktische materialen.


Acoustic Pioneer | Wat ?

Wat is het voor een programma?

Acoustic Pioneer is een diagnostische tool en trainingsprogramma dat kinderen helpt hun auditieve vaardigheden te verbeteren.

Naast een gehoorscreener en een gevalideerd assessment, dat hoog correleert met onderzoek uitgevoerd op een Audiologisch Centrum, bestaat het programma ook uit de volgende 2 trainingsprogramma’s.

Tonale Verwerking | Auditief werkgeheugen

Voor betere tonale verwerking en -patroonherkenning
Traint tevens het auditief (werk-) geheugen
Hogere levels zijn extra uitdagend voor het auditieve werkgeheugen

Bouwt op in moeilijkheid
15-20 minuten per keer, 2-4 maal per week, 4-8 weken lang
Coach kan voortgang volgen

De Achtergrond

Vliegles is een aantrekkelijke training voor het kunnen onderscheiden van verschillende tonen, patronen in tonen en andere verwerkingsvaardigheden. In de training worden deze facetten aangeboden en de gebruiker moet onthouden wat er en in welke volgorde is aangeboden. Het kunnen inzetten van het werkgeheugen bij auditieve taken wordt hiermee ook getraind.

Het bewijs achter deze training

In vele studies is naar voren gekomen dat het Tonale Patroon Geheugen een aspect van de Auditieve Verwerking is, dat sterk correleert als ook de onderliggende bouwstenen is van leesvaardigheid. Het fonologische bewustzijn, dat ook sterk gecorreleerd is met de leesprestatie, hangt ook samen met het Tonale Patroon Geheugen. Hoewel we niet precies weten hoe al deze facetten met elkaar samenhangen is het wel duidelijk dat we ze allemaal moeten onderzoeken en waar nodig moeten verbeteren om het kind een betere startpositie bij het leren te geven.

Acoustic Pioneer Training Stapelgek op dieren | LerendBrein

Dichotisch Luisteren | Auditief werkgeheugen

Traininggame voor een beter auditief werkgeheugen en dichotische luistervaardigheid
Hogere levels zijn extra uitdagend voor het auditieve werkgeheugen

Bouwt op in moeilijkheid
15-20 minuten per keer, 2-4 maal per week, 4-8 weken lang
Coach kan voortgang volgen

De Achtergrond

‘Stapelgek op dieren’ is een training die stapsgewijs het dichotisch luisteren traint. Dichotische vaardigheden zijn nodig om klanken en geluiden die tegelijkertijd in beide oren binnenkomen te kunnen onderscheiden. Deze vaardigheid vraagt dat verbindingen naar iedere hersenhelft en tussen de hersenhelften (via het auditieve gedeelte van de hersenbalk) goed werken.
Geleidelijk aan wordt deze vaardigheid aangeleerd en de gebruiker wordt steeds beter in deze vaardigheid gedurende het doen van de training. Het maakt gebruik van het tegelijkertijd aanbieden van verschillende dierengeluiden op elk oor en de gebruiker dient te ontcijferen welk dier er aangeboden is. Gaandeweg worden de dierengeluiden vervangen door of gecombineerd met gesproken taal. Deze taaluitingen worden in steeds kortere tijd aangeboden om ook de verwerkingssnelheid te trainen.

Het bewijs achter deze training

Talloze studies wijzen op het verband tussen problemen in het dichotisch luisteren en leesproblemen of andere leerproblemen.

Het goed functioneren van de verbindingen naar iedere hersenhelft en tussen de hersenhelften (via het auditieve gedeelte van de hersenbalk) speelt ook een rol bij selectieve aandacht, het kunnen verleggen van de aandacht en ook bij het onderscheiden van een stem in een omgeving waar er afleidende geluiden zijn (bijvoorbeeld in de klas).

Problemen in het functioneren van deze verbindingen kunnen leiden tot verhoogde afleidbaarheid, moeite om de aandacht bij de leerkracht te houden als er afleidende geluiden zijn en het niet goed inzetten van de Auditieve Vaardigheden ter ondersteuning van leerprocessen, waardoor er achterstanden kunnen ontstaan.

Wat zeggen cliënten ?

"De programma's zijn erg leuk om te doen voor kinderen, erg fijn ook dat het programma vanzelf stopt na 20 minuten. Dit scheelt een hoop gesteggel over wanneer het weer klaar is voor die dag. Van de leerkracht horen wij terug dat hij nu niet meer apart naar de instructie-tafel hoeft te komen. De klassikale uitleg is al voldoende. Ook is hij minder snel afgeleid en we zien met lezen een sprong van 2 niveaus in 3 maanden tijd."
Naam bij Lerendbrein bekend
ouder van een kind met Luisterproblemen
"Ik heb gewerkt met Dierenstapelen en ik kan nu veel beter tegen drukke geluiden om mij heen. Voor de training kon ik echt niet naar feestjes, dat was gewoon te veel voor me. Nu kan ik mij veel beter op gesprekken focussen zonder last van de rest te hebben. Erg fijn die rust."
Naam bij LerendBrein bekend
47 jarige vrouw herstellend van een Niet Aangeboren Hersenletsel
"De trainingen van Acoustic Pioneer zijn super belangrijke tools die niet mogen ontbreken in het gereedschapskistje van logopedisten, orthopedagogen en ieder ander die werkt met kinderen met T.O.S."
Orthopedagoge
schrijfster van boeken over T.O.S.

Voor €345,-- krijg je....

Toegang tot de cursus

een opleidingsdag bij ons in Nijmegen of bij u op locatie

Toegang tot video's

Video's met achtergronden, aanvullende uitleg en verdieping

Toegang tot de Community

hier kun je terecht met al je vragen

Toegang tot de Materialen

Ondersteunende materialen, kant en klaar, zelf aan te passen met eigen logo, promotiematerialen, powerpoints

Toegang tot je Coach Account

In je Coach Account kun je trainingen bestellen en volgen

Toegang tot je eigen Assessment

De beste manier om het assessment in de vingers te krijgen is het bij jezelf afnemen van dat assessment. We geven je extra credits zodat je je eigen rapport kunt downloaden.

Toegang tot Bonusmaterialen

Toegang tot de CNSVS-Community
Toegang tot e-books, aanvullende video's
Korting op andere LerendBrein activiteiten

De cursus in een notendop

Doelstelling

De cursus tot Acoustic Pioneer Coach bereidt u voor op het verantwoord en zorgvuldig
inzetten van de Ipad app voor screening en de 2 beschikbare trainingen binnen uw praktijk of instelling.

In de cursus leert u meer over:

 • de onderdelen van de screening app en de opbouw van de trainingsmodules.
 • de rol van het werkgeheugen bij auditieve verwerkingsvaardigheden
 • de interpretatie van het assessment-verslag.
 • de oefeningen en hun beoogde bereik.
 • hoe deze training in uw specifieke werksituatie in te zetten.
 • wegwijs in onze online Community met aanvullende materialen en trainingsvideo’s

De ochtend: werken met het assessment

 • Auditieve vaardigheden en verwerkingsproblemen
 • De rol van het werkgeheugen (WG)
 • Auditieve verwerkingsvaardigheden meten en Werkgeheugen meten
 • Samenstelling en meetpretentie van de iPad App
 • Hands-on oefenen met de screening: screening van je eigen vaardigheden
 • Kennismaking met het verslag van de afname a.d.h.v. cases

De middag: werken met de trainingen

 • Hands-on oefenen met de trainingen
 • Inhoud en opbouw oefeningen
 • Trainingsduur en frequentie
 • Interpretatie van het rapport
 • Inpassen in een coaching of therapeutische situatie
 • Combinatie met ondersteunende activiteiten.
Acoustic Pioneer assessment | LerendBrein

...en na de cursusdag

word je lid van onze Community waar je:

 • veel cases aantreft,
 • nascholingsmaterialen vindt
 • en waar je altijd terecht kan met je vragen

Vereisten voor deelname aan de cursus

De cursist / coach dient een ter zake deskundige te zijn, zoals bijvoorbeeld een leerkracht, RT-er of IB-er binnen een school of een orthopedagoog, psycholoog, Logopedist, Ergotherapeut of kindercoach met een eigen praktijk of binnen een instelling (minimaal HBO-niveau).

Waar je wellicht ook benieuwd naar bent

Auditieve verwerking is een bouwsteen voor taal en hangt samen met fonologisch bewustzijn (Smart, 2012, Journal of Educational Audiology).
Het heeft effect op leesvaardigheden en werkt door op het leren in de klas (Johnston, 2009 – Journal of International Audiology). Hogere functies als taal, spraak en lezen zijn dus mede afhankelijk van de Auditieve Verwerkingsvaardigheden. Dit is consequent de uitkomst van studies op dit gebied. De inschatting van deskundigen is dat 5-10% van de kinderen een Auditieve Verwerkingsprobleem heeft, waarvan maar een deel ook daadwerkelijk onderzocht wordt.

Het is dus aan te raden om deze bouwsteen te onderzoeken bij elk kind dat worstelt met taal, lezen en leren in het algemeen. Als een cliënt zich meldt met een probleem, dan wil je natuurlijk zo veel mogelijk in kaart brengen. Afhankelijk van de klachten, het beloop en de anamnese, verricht je metingen over een aantal gebieden. Middelen om de Auditieve Verwerkingsproblemen in kaart te brengen zijn echter niet voor iedere hulpverlener beschikbaar. Vaak is een verwijzing naar een audioloog nodig, of als men het zelf wilt doen: jarenlang aanvullend onderwijs. Andere hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld vragenlijsten, blijken niet goed te correleren met testen voor Auditieve Verwerkingsproblemen (Wilson 2011 – journal of Speech, Language, and Hearing Research).
Bovenstaande heeft de aanleiding gevormd voor audioloog Dr. Matt Barker om een assessment te ontwikkelen dat gemakkelijk in het gebruik is en dat op een betrouwbare wijze de Auditieve Verwerkingsproblemen in kaart brengt. U krijgt hierdoor meer inzicht in de oorzaken van leesproblemen, fonologisch bewustzijn, achterstanden op het vlak van spraak en taal en het leren in het algemeen.

Het assessment: ‘Feather Squadron’.

Voor het assessment dient u te beschikken over een iPad en een Koss UR10 koptelefoon.
Het afnemen van de test verloopt zeer eenvoudig. Dit gaat op een gemakkelijke en efficiënte manier die leuk is om te doen voor kinderen en oudere cliënten. U zult ontdekken hoe grondig en tegelijkertijd gemakkelijk een groot scala aan Auditieve Verwerkingsproblemen worden gemeten.

Na de cursus ontvangt u van LerendBrein de inlogcode voor uw eigen account.

Overzicht van het assessment

 • Te gebruiken van 5- 65 jaar, met Nederlandse normen voor de groep 5-12 jarigen (Hogeschool van Rotterdam).
 • Voor kinderen van 5 tot 7 jaar is de test wat minder intensief en duurt het ongeveer 12 minuten.
 • Voor de leeftijden 8-65 jaar duurt de volledige afname ongeveer 25 tot 30 minuten en er worden ongeveer 10 domeinen in kaart gebracht.
 • Download het testverslag en aanvullende aanbevelingen
 • Test is alleen beschikbaar voor de iPad
 

Het assessment ‘Feather Squadron’ is ontworpen voor professionals die werken met kinderen met problemen op het vlak van:

 • Leesvaardigheden
 • Specifieke spraak- en taalstoornissen
 • Leermoeilijkheden
 • Het onthouden van gesproken instructies
 • Auditief Werkgeheugen en Auditieve Aandacht

In het kort komt het er op neer dat het verstandig is om elk kind te testen dat vertragingen heeft opgelopen in de spraak- en taalontwikkeling, het lezen of in het leren in het algemeen die niet verklaard kunnen worden door een andere aandoening (bijvoorbeeld Down, of een verstandelijke handicap).

Om ‘Feather Squadron’ accuraat in te zetten dient u een iPad en een Koss UR10 koptelefoon te gebruiken en zet u het volume op 50 %.

De scores van een cliënt worden automatisch met de juiste leeftijdsgroep vergeleken. Voor de basisschoolleeftijd zijn er Nederlandse normen. Het testverslag wordt direct en automatisch gegenereerd en is te downloaden vanaf de site, inclusief een aantal suggesties voor verder beleid.

De 1-daagse cursus kost €345,– (geen BTW verschuldigd).

 • Inbegrepen in de cursusprijs is €17,– credits in uw account te gebruiken voor screening.
 • Inbegrepen in de cursusprijs zijn de kosten voor de licentie Acoustic Pioneer van ongeveer een half jaar en toegang tot de online Community, €50,- per jaar.

Aanvullende kosten

 • Besluit u na een jaar Acoustic Pioneer te willen blijven gebruiken dan kost dat €50,– per jaar (inclusief toegang tot en supervisie via de online Community)

Bij cursusdata tussen 1 jan.en 1 juli worden er in de daaropvolgende jaren per 1 april licentiekosten afgeschreven.
Bij cursusdata tussen 1 juli en 1 jan. worden er in de daaropvolgende jaren per 1 okt. licentiekosten afgeschreven.
U wordt hierover altijd 4 weken van te voren bericht en u kunt dan binnen 3 weken opzeggen (zie document ‘Jaarlicentie en Community’)

 • Voor het kunnen afnemen van het assessment, dient u zelf te beschikken over een (refurbished) iPad 2 of hoger en een Koss UR10 koptelefoon (± €15,–).
 • iPad screener kost €15,- per screening
 • Trainingen kosten €50,- per training

Staat je vraag er niet bij en wil je eerst meer informatie stuur ons dan een mailtje met je vraag, we helpen je graag verder!

info@lerendbrein.nl

Algemene Voorwaarden

Klik op het icoon voor de download

jaarlicentie en community

Klik op het icoon voor de link

AVG en LerendBRein

Klik op het icoon voor de download

Klachtenregeling Cursus

Klik op het icoon voor de link

Voorwaarden Gebruik en Privacy

Klik op het icoon voor de link

Cursusvoorwaarden

Klik op het icoon voor de link