Acoustic Pioneer assessment | LerendBrein

Herken je dit?
 • Ik twijfel er over of er iets aan de hand met de verwerking van talige informatie bij dit kind
 • Mijn leerling heeft TOS en ik zou graag zelf iets met het auditief werkgeheugen willen doen
 • Mijn leerling krijgt vaak de instructie niet mee.
 • Mijn leerling lijkt opgesloten in zijn eigen wereldje
 • Ik zou graag willen weten, snapt hij het dan niet, onthoudt hij het niet of ‘hoort’ hij het niet?
 • Ik merk dat ik met mijn gebruikelijke aanpak niet verder kom bij deze leerling.
 • Ik wil een meerwaarde bieden in mijn aanbod voor leerlingen met dyslexie

 

En wil je:
 • meer inzicht in het functioneren van je leerlingen
 • doelgerichter en efficiënter kunnen ingrijpen op de problemen die er spelen
 • een tool die training zelfs voor 5-jarigen mogelijk maakt.
 • je behandelingen zoals die al lopen in jouw praktijk een boost geven
 • je gebruikelijke interventies in een vruchtbare aarde laten vallen
 • je leerlingen bij je praktijk houden in plaats van ze kwijt te raken door een diagnostisch onderzoek elders
 • werken aan de belangrijkste leervoorwaarde: het auditief werkgeheugen
 • je onderscheiden van collegae

 

LEES DAN VERDER !!!!

Wij leiden coaches op, hoe om te gaan met cognitieve trainingsprogramma’s.
Wij geloven er niet in dat, door alleen een auditieve werkgeheugentraining te doen het werkgeheugen zó verbetert dat er transfer naar het leren plaatsvindt. De training behoeft goede begeleiding en inbedding in begeleiding op leren of gedrag, waarbij een coach weet wanneer wel én wanneer niet in te grijpen.
Dit leer je in onze cursus tot Acoustic Pioneer Coach

 

In de cursus Acoustic Pioneer Coach  leer je:
 • de auditieve verwerking en het auditief (werk)geheugen in kaart te brengen
 • hoe het auditief (werk-)geheugen, de auditieve aandacht te trainen
 • hoe verwerking van spraak-in-ruis zoals in de klassensituatie te trainen
 • ontdekken wat de kracht van een cognitieve training is
 • de juiste keuze te maken in het behandelaanbod (moet ik een werkgeheugentraining doen of een training van het auditief werkgeheugen?)….

 

Na de cursus:
 • Kun je direct aan de slag met het in kaart brengen en trainen van auditieve (werk)geheugenproblemen.
 • Word je toegevoegd aan onze website zodat ouders je kunnen vinden
 • Krijg je toegang tot onze Community voor ondersteuning, uitwisseling en begeleiding van jouw trajecten
 • Krijg je toegang tot onze Community met talloze theoretische en praktische materialen.

 

Over Acoustic Pioneer

Meten

 • Gehoor screener (€1,00 per afname)
 • Uitgebreide screener auditieve verwerkingsvaardigheden middels IPad (€15,00 pa)
  5 tot 10 auditieve vaardigheden afhankelijk van leeftijd
  Duur: 15-30 minuten
  Uitgebreide rapportage met aanvullende adviezen
  Nederlandse normen, ook voor meertalige kinderen

 

Trainen

Acoustic Pioneer Training Stapelgek op dieren | LerendBrein

Stapelgek op Dieren

Traininggame voor een beter auditief werkgeheugen en dichotische luistervaardigheid
Hogere levels zijn extra uitdagend voor het auditieve werkgeheugen
Kosten € 50,00
Bouwt op in moeilijkheid
15-20 minuten per keer, 2-4 maal per week, 4-8 weken lang
Coach kan voortgang volgen

 

Acoustic Pioneer Training Vliegles | LerendBrein

Vliegles

Traininggame voor betere tonale verwerking en -patroonherkenning
Traint tevens het auditief geheugen
Hogere levels zijn extra uitdagend voor het auditieve werkgeheugen
Kosten € 50,00
Bouwt op in moeilijkheid
15-20 minuten per keer, 2-4 maal per week, 4-8 weken lang
Coach kan voortgang volgen

 

WAARSCHUWING: het lezen van onderstaande informatie bij de FAQ’s verhoogt de kans op enthousiasme

Auditieve verwerking is een bouwsteen voor taal en hangt samen met fonologisch bewustzijn (Smart, 2012, Journal of Educational Audiology).
Het heeft effect op leesvaardigheden en werkt door op het leren in de klas (Johnston, 2009 – Journal of International Audiology). Hogere functies als taal, spraak en lezen zijn dus mede afhankelijk van de Auditieve Verwerkingsvaardigheden. Dit is consequent de uitkomst van studies op dit gebied. De inschatting van deskundigen is dat 5-10% van de kinderen een Auditieve Verwerkingsprobleem heeft, waarvan maar een deel ook daadwerkelijk onderzocht wordt.

Het is dus aan te raden om deze bouwsteen te onderzoeken bij elk kind dat worstelt met taal, lezen en leren in het algemeen. Als een cliënt zich meldt met een probleem, dan wil je natuurlijk zo veel mogelijk in kaart brengen. Afhankelijk van de klachten, het beloop en de anamnese, verricht je metingen over een aantal gebieden. Middelen om de Auditieve Verwerkingsproblemen in kaart te brengen zijn echter niet voor iedere hulpverlener beschikbaar. Vaak is een verwijzing naar een audioloog nodig, of als men het zelf wilt doen: jarenlang aanvullend onderwijs. Andere hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld vragenlijsten, blijken niet goed te correleren met testen voor Auditieve Verwerkingsproblemen (Wilson 2011 – journal of Speech, Language, and Hearing Research).
Bovenstaande heeft de aanleiding gevormd voor audioloog Dr. Matt Barker om een assessment te ontwikkelen dat gemakkelijk in het gebruik is en dat op een betrouwbare wijze de Auditieve Verwerkingsproblemen in kaart brengt. U krijgt hierdoor meer inzicht in de oorzaken van leesproblemen, fonologisch bewustzijn, achterstanden op het vlak van spraak en taal en het leren in het algemeen.

Met Acoustic Pioneer worden zowel de assessment als de trainingsprogramma’s aangeduid.

Het assessment: ‘Feather Squadron’.

Voor het assessment dient u te beschikken over een iPad en een Koss UR10 koptelefoon.
Het afnemen van de test verloopt zeer eenvoudig. Dit gaat op een gemakkelijke en efficiënte manier die leuk is om te doen voor kinderen en oudere cliënten. U zult ontdekken hoe grondig en tegelijkertijd gemakkelijk een groot scala aan Auditieve Verwerkingsproblemen worden gemeten.

Na de cursus ontvangt u van LerendBrein de inlogcode voor uw eigen account.

Overzicht van het assessment

 • Te gebruiken van 5- 65 jaar, met Nederlandse normen voor de groep 5-12 jarigen (Hogeschool van Rotterdam).
 • Voor kinderen van 5 tot 7 jaar is de test wat minder intensief en duurt het ongeveer 12 minuten.
 • Voor de leeftijden 8-65 jaar duurt de volledige afname ongeveer 25 tot 30 minuten en er worden ongeveer 10 domeinen in kaart gebracht.
 • Download het testverslag en aanvullende aanbevelingen
 • Test is alleen beschikbaar voor de iPad

Het assessment ‘Feather Squadron’ is ontworpen voor professionals die werken met kinderen met problemen op het vlak van:

 • Leesvaardigheden
 • Specifieke spraak- en taalstoornissen
 • Leermoeilijkheden
 • Het onthouden van gesproken instructies
 • Auditief Werkgeheugen en Auditieve Aandacht

In het kort komt het er op neer dat het verstandig is om elk kind te testen dat vertragingen heeft opgelopen in de spraak- en taalontwikkeling, het lezen of in het leren in het algemeen die niet verklaard kunnen worden door een andere aandoening (bijvoorbeeld Down, of een verstandelijke handicap).

Om ‘Feather Squadron’ accuraat in te zetten dient u een iPad en een Koss UR10 koptelefoon te gebruiken en zet u het volume op 50 %.
De scores van een cliënt worden automatisch met de juiste leeftijdsgroep vergeleken. Voor de basisschoolleeftijd zijn er Nederlandse normen. Het testverslag wordt direct en automatisch gegenereerd en is te downloaden vanaf de site, inclusief een aantal suggesties voor verder beleid.

Zoals met elke therapeutische interventie dien je regelmatig te trainen om een achterstand op een normaal peil te kunnen brengen. De training start op het niveau dat de gebruiker aankan en wordt geleidelijk aan moeilijker. De trainingen van Acoustic Pioneer zijn zo ontworpen dat ze thuis gedaan kunnen worden of op de praktijk, in combinatie met andere interventies.

De duur van de training varieert sterk van persoon tot persoon tussen de 4 weken en 8 weken. In de trainingen werkt een kind op eigen tempo verschillende levels door. De training eindigt als het kind alle levels heeft doorlopen.
De geadviseerde frequentie voor de training is 3-4 keer week, gedurende 15-20 minuten per keer.

Vliegles is een aantrekkelijke training voor het kunnen onderscheiden van verschillende tonen, patronen in tonen en andere verwerkingsvaardigheden. In de training worden deze facetten aangeboden en de gebruiker moet onthouden wat er en in welke volgorde is aangeboden. Het kunnen inzetten van het werkgeheugen bij auditieve taken wordt hiermee ook getraind.

Het bewijs achter deze training

In vele studies is naar voren gekomen dat het Tonale Patroon Geheugen een aspect van de Auditieve Verwerking is, dat sterk correleert als ook de onderliggende bouwstenen is van leesvaardigheid. Het fonologische bewustzijn, dat ook sterk gecorreleerd is met de leesprestatie, hangt ook samen met het Tonale Patroon Geheugen. Hoewel we niet precies weten hoe al deze facetten met elkaar samenhangen is het wel duidelijk dat we ze allemaal moeten onderzoeken en waar nodig moeten verbeteren om het kind een betere startpositie bij het leren te geven.

Corriveau, K., Pasquini, E., & Goswami, U. (2007). Basic auditory processing skills and specific language impairment: A new look at an old hypothesis.  Journal of Speech Language, and Hearing Research, 50, 647-666.

Smart, J. L., Purdy, S. C., & Leman, K. R. (2012). Evaluation of (central) auditory processing and phonological/phonemic awareness in 6-year-old children: A pilot study to determine test efficiency and inter-subject reliability. Journal of Educational Audiology, 18, 6-15.

Sharma, M., Purdy, C. S., & Kelly, A. S. (2009). Comorbidity of auditory processing, language, and reading disorders.  Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 52, 706-722.

‘Stapelgek op dieren’ is een training die stapsgewijs het dichotisch luisteren traint. Dichotische vaardigheden zijn nodig om klanken en geluiden die tegelijkertijd in beide oren binnenkomen te kunnen onderscheiden. Deze vaardigheid vraagt dat verbindingen naar iedere hersenhelft en tussen de hersenhelften (via het auditieve gedeelte van de hersenbalk) goed werken.
Geleidelijk aan wordt deze vaardigheid aangeleerd en de gebruiker wordt steeds beter in deze vaardigheid gedurende het doen van de training. Het maakt gebruik van het tegelijkertijd aanbieden van verschillende dierengeluiden op elk oor en de gebruiker dient te ontcijferen welk dier er aangeboden is. Gaandeweg worden de dierengeluiden vervangen door of gecombineerd met gesproken taal. Deze taaluitingen worden in steeds kortere tijd aangeboden om ook de verwerkingssnelheid te trainen.

Het bewijs achter deze training

Talloze studies wijzen op het verband tussen problemen in het dichotisch luisteren en leesproblemen of andere leerproblemen.

Het goed functioneren van de verbindingen naar iedere hersenhelft en tussen de hersenhelften (via het auditieve gedeelte van de hersenbalk) speelt ook een rol bij selectieve aandacht, het kunnen verleggen van de aandacht en ook bij het onderscheiden van een stem in een omgeving waar er afleidende geluiden zijn (bijvoorbeeld in de klas).

Problemen in het functioneren van deze verbindingen kunnen leiden tot verhoogde afleidbaarheid, moeite om de aandacht bij de leerkracht te houden als er afleidende geluiden zijn en het niet goed inzetten van de Auditieve Vaardigheden ter ondersteuning van leerprocessen, waardoor er achterstanden kunnen ontstaan.

American Academy of Audiology. (2010). Clinical practice guidelines. Guidelines for the Diagnosis, Treatment and Management of Children and Adults with Central Auditory Processing Disorder.  Retrieved from www.audiology.org/resources

American Speech-Language-Hearing Association. (2005).  (Central) auditory processing disorders – The role of the audiologist (Position statement). Retrieved from www.asha.org/policy

Bellis, T. J. (2003). Assessment and management of central auditory processing disorders in the educational setting: From science to practice (2nd ed.). New York, NY: Delmar Learning.