Acoustic Pioneer assessment | LerendBrein

 

Met de app van Acoustic Pioneer kunt u auditieve verwerkingsvaardigheden, waaronder auditief werkgeheugen in kaart brengen.
Tevens biedt Acoustic Pioneer trainingen voor kinderen die moeite hebben met de auditieve component van het werkgeheugen,  en het kunnen verwerken van auditief aangeboden informatie. Eigenlijk alle vaardigheden om informatie  en instructie in de klas goed mee te krijgen. De trainingen van Acoustic Pioneer bieden hiermee een belangrijke tool bij de begeleiding van kinderen met TOS of Dyslexie.

LerendBrein leidt coaches op om Acoustic Pioneer op een verantwoorde wijze te integreren in de praktijk.

Meer weten?  Acoustic Pioneer | Professionals