Zeer geslaagde Lanceringsdag Acoustic Pioneer op 14 april j.l.
Coaches kunnen aan de slag met kinderen met spraak-, taalproblemen en auditief werkgeheugen

 

 

 

 

 

8 Jungle Memory Coaches opgeleid in onze achtertuin