MyBrainSolutions (MBS) is een combinatie van assessments en trainingen die ingezet
kan worden in de jeugdzorg, kindercoachingspraktijken en onderwijssettingen (Rt-ers en IB-ers) en klinische veld (zowel kind als volwassenen). My Brain Solutions is geschikt vanaf 10 jaar.

 

Werkt u voornamelijk met kinderen?
Dan is MBS vooral geschikt voor kinderen die

 • problemen ervaren in het executief functioneren
 • een negatief zelfbeeld en weinig zelfvertrouwen hebben
 • moeite hebben met het uiten en begrijpen van emoties
 • last hebben van faalangst
 • snel boos of agressief worden
 • niet met veel plezier naar school gaan
 • die moeite hebben met sociale vaardigheden

De assessments zijn Nederlandstalig, evenals de rapporten.
De training wordt gedaan met behulp van Engelstalige oefeningen.
Voor kinderen en jeugd (vanaf 10 jaar) heeft LerendBrein een aangepast trainingsadvies
ontwikkeld waarbij taal geen rol speelt.

 

Werkt u voornamelijk met volwassenen en ouderen?
Dan is MBS vooral geschikt voor hen die

 • de kwaliteit van zijn of haar leven wil verbeteren.
 • hun mentale frisheid, productiviteit en alertheid willen verbeteren.
 • Ondersteuning nodig hebben bij concentratiestoornissen, ADHD, Depressie,
  Angststoornissen, gebrek aan Veerkracht

 

MBS is ontwikkeld door een team van neurologen, psychiaters en psychologen
Het is bedoeld als aanvullende tool op uw behandeling of begeleiding (blended care, E-Health).

In de cursus van LerendBrein leert u de achtergronden van dit programma kennen,waardoor u het
direct zelfstandig kunt inzetten in uw praktijk.

 

Meten van Cognitie, Emotie en Zelfregulatie

MyBrainSolutions optimize yourself | LerendBrein

 

 

Uitgebreide screening middels Webneuro en vragenlijsten
30-40 minuten afname duur
Uitgebreide rapportage met adviezen voor training
Internationale normen (Brain Resource Company)
Gedurende de training kan de meting herhaald worden

 

 

 

Rapportage geeft inzicht in tal van domeinen

MyBrainSolutions rapporten

 

Werkgeheugen, inhibitie, verdeelde en volgehouden aandacht, reactietijd, flexibiliteit, verwerkingssnelheid
Herkennen emoties en emotie-bias
Sociale vaardigheden, Veerkracht & Cognitieve Bias
Stress-, angst-, stemmingsniveau

 

 

Trainen van functies

MyBrainSolutions schermen | LerendBrein
Trainingen op basis van de voor- en tussenmetingen
Bouwt op in moeilijkheidsgraad
Naast geadviseerde oefeningen, oefeningen naar keuze
15- 20 minuten per keer, 3-4 keer per week, 6-8 weken
Door trainen behoort tot de mogelijkheden (max. 1 jaar)
Coach kan voortgang volgen

 

 

 

Het gehele pakket van herhaalde assessments en trainingen (max. 1 jaar) kost € 100,00 (ex BTW) per kind

 

Hieronder treft u veel gestelde vragen aan

MyBrainSolutions (MBS) is een gebruikersvriendelijk platform voor kinderen en volwassenen. Het bestaat uit een combinatie van een uitgebreid assessment en de mogelijkheid om een jaar lang te trainen op basis van datzelfde assessment. U krijgt toegang tot een neuropsychologische testbatterij en gevalideerde vragenlijsten. De afname van vragenlijsten en testbatterij verlopen volledig geautomatiseerd en zijn ontworpen voor zelfstandige afname.

Met name voor HBO-opgeleiden creëert MBS hiermee een toegevoegde waarde, aangezien deze groep normaliter geen toegang heeft tot dergelijk testmateriaal. De betrouwbaarheid van het assessment is vergeleken met de betrouwbaarheid van een afname door een gecertificeerd zorgverlener en deze bleek ruim voldoende te zijn. Wij raden u echter aan, met name bij kinderen, om het assessment ALTIJD op de praktijk te doen en toezicht te houden op het assessmentproces.

De scoring verloopt volledig geautomatiseerd. Direct na afname ontvangt u een uitgebreid rapport met alle uitslagen en toelichting op de scores en adviezen voor de training. Gedurende de training kunt u het assessment onbeperkt herhalen, zodat u zicht blijft houden op de verbeteringen. Daar waar andere trainingen geen, of slechts een paar controletesten hebben ingebouwd, biedt MBS u het volledige scala.

De uitslagen van het assessment zijn niet bedoeld voor het kunnen stellen van een diagnose, maar zijn vooral op gericht om u en uw cliënt inzicht te geven in de relatieve sterktes en zwaktes van het cognitieve en emotionele profiel. Ook worden ze gebruikt om een optimaal trainingsadvies op te stellen. Vandaar dat ook niet-academici mogen werken met deze assessment en training.

Wij zien de toepassing van MBS bij kinderen en jeugd (vanaf 10 jaar) die meer problemen hebben dan alleen aandachtsproblemen en leerproblemen (voor deze laatste groep bevelen wij Jungle Memory aan).

U kunt dan denken aan kinderen en volwassenen met ADHD waarbij de H toch ook sterk meespeelt, of die worstelen met impulsiviteit, die kampen met een negatieve emotionele en cognitieve bias (een bozige of sombere bril).

Anders geformuleerd: MBS kan voor deze doelgroepen opgevat worden als een Executieve Functies Training.

In de training worden namelijk de volgende aspecten getraind:

 • volgehouden aandacht
 • selectieve aandacht
 • wisselende of verdeelde aandacht (ook wel cognitieve flexibiliteit genoemd)
 • inhibitie
 • planning
 • werkgeheugen
 • motor coördinatie
 • verwerkingssnelheid
 • gecontroleerde aandacht
 • geheugen
 • emotionele bias
 • cognitieve bias

Academisch Geschoolden/ POH-GGZ én voor de HBO Opgeleiden:

 • Coaches voor kids en volwassenen
 • Remedial Teachers / Masters SEN
 • Psychologen
 • Orthopedagogen
 • Logopedisten
 • Ergotherapeuten
 • (kinder)Coaches

 

Mocht uw achtergrond hier niet bij zien staan, mail ons gerust.
Wij denken dan met u mee.

Nadat u bij LerendBrein de cursus tot MBS coach heeft gevolgd en u aan alle voorwaarden heeft voldaan,
kunt u voor uw cliënt een inlog aanmaken.

Elk MBS traject start met een assessment van ongeveer 30-40 minuten.
We adviseren dat het assessment standaard onder uw toezicht gedaan wordt.
Voor het assessment wordt gebruik gemaakt van WebNeuro en gestandaardiseerde vragenlijsten.

Er bestaan 33 varianten voor de testbatterij. Dit maakt dat het MBS traject zeer geschikt is voor training bij langdurende begeleidingen, progressieve aandoeningen en het volgen van medicamenteuze behandelingen, dyslexie begeleidingen of langdurende logopedie trajecten.
Bij elk volgend assessment wordt een vergelijkingsrapport geleverd, waarbij telkens met het eerste assessment vergeleken wordt (de Baseline).

Rapporten van het assessment
Er bestaan verschillende type rapporten die gegenereerd kunnen worden.

Voor Kinderen & Jeugd kunt u het FOCUS rapport genereren.
In dit FOCUS rapport vindt u alle uitslagen, genormeerde scores, percentielscores en antwoorden op vragenlijsten terug. Ook geeft het FOCUS rapport aan of er een indicatie is om te denken aan AD(H)D, of er een indicatie is om met medicatie te starten en of er een indicatie is voor het bestaan van leerproblemen. Na afloop kan de cliënt direct zijn rapport downloaden en u ontvangt een mail met een melding dat ook uw rapport klaarstaat. Het cliëntrapport is algemener en indicaties en percentielscores ontbreken.

Voor Volwassenen zijn er 2 mogelijkheden:

 • U bent HBO-opgeleid, dan heeft u de beschikking over het MYBRAIN rapport. In dit MYBRAIN rapport vindt u alle uitslagen, genormeerde scores, percentielscores en antwoorden op vragenlijsten terug.
 • U bent Academisch-opgeleid, dan zijn er verschillende rapporten beschikbaar, waardoor specifiekere klinisch relevante informatie tot uw beschikking komt.


De training

MBS biedt vervolgens de mogelijkheid een jaar lang onbeperkt te trainen.
Op basis van het assessment worden oefeningen voor de cliënt klaargezet.
Het advies is om deze oefeningen in ieder geval te doen.
Het staat u als behandelaar echter vrij om aanvullend ook andere oefeningen van MBS aan te raden. Dit zou u bijvoorbeeld op basis van specifieke onderdelen van het rapport of de intake kunnen doen. Echter in principe leidt het assessment tot het meest optimale advies dat gebaseerd is op onderzoek.
Omdat een aantal oefeningen een goede kennis van de Engelse taal veronderstellen, hebben we in samenwerking met een orthopedagoge en onderwijskundige voor de groep Kind & Jeugd (vanaf 10 jaar) een aangepast trainingsadvies ontwikkeld.

Gedurende de training zullen de oefeingen zich aanpassen qua moeilijkheidsgraad. Op basis van de progressie die gemaakt wordt, kiest het programma, gaandeweg het traject, ook weer nieuwe oefeningen uit. Dit gaat geheel automatisch en op basis van evidentie. Ook is het mogelijk om gedurende het traject het assessment te herhalen.

Het bijzondere van MBS is dat het zich niet richt op één specifieke functie (bijvoorbeeld selectieve aandacht), klacht (bijvoorbeeld depressie of angst), vaardigheid (bijvoorbeeld kunnen ontspannen, jezelf kunnen herpakken) of onderliggend breinmechanismen (bijvoorbeeld cognitieve bias).
MBS richt zich – op basis van de integratieve neurowetenschappen- op al dit soort aspecten.
Het achterliggende model wordt het INTEGRATE-model genoemd. Dit model maakt duidelijk hoe verschillende aspecten van het brein samenhangend functioneren en dat het trainen van een van deze aspecten invloed heeft op andere aspecten. Dit kan dan bijvoorbeeld bij het assessment tot de conclusie leiden dat er met name sprake is van een probleem in de selectieve aandacht is waaraan gewerkt zal worden, maar dat andere aspecten evenzeer aandacht verdienen om de kans op verbetering in te optimaliseren.

MBS kan als E-Health traject op zich worden aangeboden. U begeleidt de cliënt dan op afstand. MBS kan echter ook onderdeel uitmaken van uw verdere begeleiding (Blended Care). Doordat de oefeningen van MBS zeer divers zijn en hun oorsprong vinden in veel soorten therapiestromingen zijn er vrij gemakkelijk verbindingen te leggen.

Voor coaches die met kinderen werken, zal het accent meer op de Emotieverwerking en de Executieve Functies oefeningen liggen.
U als begeleider kunt het kind bijvoorbeeld wekelijks op de praktijk laten trainen (de overige dagen gebeurt dit thuis).
Binnen een RT- praktijk zal dit bijvoorbeeld gecombineerd kunnen worden met interventies als Leren is Leuk, Ik Leer Anders of andere interventievormen.

Voor coaches die meer met volwassenen werken, kan MBS  als E-Health traject op zich worden aangeboden. U begeleidt de cliënt dan op afstand. MBS kan echter ook onderdeel uitmaken van uw verdere begeleiding (Blended Care). Daar de oefeningen van MBS zeer divers zijn en hun oorsprong vinden in veel soorten therapiestromingen, zijn er vrij gemakkelijk verbindingen te leggen.
Hoe dit te doen vormt een onderdeel van de cursus tot MBS Coach. Te denken valt aan cognitieve gedragstherapie (d.m.v. de RET-module), positieve psychologie (d.m.v. affirmatie-oefeningen, veerkracht oefeningen) en zo verder.

In uw eigen Coach Omgeving kunt u de therapietrouw van de training volgen.
U ziet in een handig overzicht welke oefeningen gedaan zijn en hoe vaak deze gedaan zijn.
Op de cursus leert u typische vermijdingspatronen te herkennen.
De mate van progressie kunt u niet in het overzicht terugvinden.
Door de training één keer per week op de praktijk te laten plaatsvinden behoudt u voldoende zicht op de vooruitgang, tijdens de training en bewaakt u de kwaliteit van de training.

De kosten voor het MBS traject bedragen 100 euro (excl. BTW) per cliënt. Het trainingsplatform, inclusief de mogelijkheid tot herhaalde testafnames voor evaluatie en eindmeting, staat dan één jaar lang onbeperkt tot de beschikking van uw cliënt.
Per maand ontvangt u een nota van LerendBrein over de door u geactiveerde MBS trajecten, die u binnen 2 weken dient te voldoen. In de toekomst wordt er misschien overgegaan op automatische incasso.

De Cursus tot MBS Coach van een dag kost 395,– euro (geen BTW verschuldigd).
Na ondertekening van een contract van levering met MBS (deze ontvangt u tijdens de cursus en stuurt u ondertekend in PDF-vorm naar LerendBrein) en na afronding van de cursus krijgt u toegang tot uw eigen Coach Portaal. U kunt vervolgens in dat portaal zelf MBS trajecten bestellen. U krijgt direct een code en kunt deze aan de cliënt geven.

Noch LerendBrein, noch MBS zelf doet op dit moment actieve pogingen om de kosten voor MBS vergoed te krijgen. De ervaring met andere programma’s leert namelijk dat er slechts een uitermate kleine kans op succes is op het verkrijgen van vergoeding. De begeleiding die u biedt kunt u uiteraard wel vergoed krijgen in een aantal gevallen. Wat u uw cliënt in rekening brengt is geheel aan u. De 100 euro (excl. BTW) is de inkoopprijs voor u, niet de door ons opgelegde verkoopprijs.

In de cursus zullen we daar uitgebreider bij stilstaan.
De meeste studies zijn bij (jong-) volwassenen gedaan en de uitkomsten zijn positief. Het ontbreekt op dit moment aan studies bij kinderen. Uit de wetenschappelijke onderzoek naar cognitieve trainingen weten we inmiddels echter dat het in het algemeen lastiger is om positieve resultaten bij volwassenen dan bij kinderen te krijgen. Dit gegeven en het feit dat de gebruikte oefeningen allemaal gebaseerd zijn op andere evidence-based methoden (werkgeheugentraining, cognitieve bias training, en zo verder), in combinatie met de ervaring die we inmiddels zelf hebben opgedaan met dit programma, maakt ons inziens dat het met vertrouwen toegepast kan worden bij de groep Kind & Jeugd.

Er zijn een aantal studies gedaan (variërend van n=100 bij verslaafden tot n=8.500 bij werknemers) en de uitkomsten zijn positief. Er komen verbeteringen naar voren wat betreft veerkracht, arbeidssatisfactie, productiviteit en een bereidheid om te volharden in het op peil houden van de eigen gezondheid. Allemaal uitkomsten die aansluiten bij moderne opvattingen over het vergroten van het zelfregulerend vermogen van mensen. Er loopt thans een n=1600 gecontroleerde studie bij mono zygote tweelingen, waarbij de een wel en de ander niet de MBS doet. Van de eerste groep van ongeveer 100 tweelingen zijn de resultaten bekend: near-transfer en far-transfer effecten werden hierbij aangetoond. Ook is er van MBS bekend wat de verbanden zijn tussen getrainde oefeningen en uitkomsten bij de her-assessment en zijn er hierbij near-transfer en far-transfer effecten aangetoond.

Of het wat uitmaakt is vooral afhankelijk van de beheersing van de Engelse taal van de deelnemer. Er zijn gelukkig maar een paar oefeningen uit het arsenaal van oefeningen die eigenlijk vertaald zouden moeten worden voor een deel van de gebruikers, ofwel omdat de instructie en tussenvragen te lastig zijn, ofwel omdat de oefening op tijd werkt en er te weinig tijd is om te schakelen. De ervaringen die we tot nu toe hebben opgedaan in Nederland laten zien dat er eigenlijk nauwelijks belemmeringen zijn, ook niet voor de jongere deelnemers (vanaf 10 jaar).
LerendBrein heeft voor uw cliënten een manual ontwikkeld waarin, in het Nederlands, alle oefeningen toegelicht worden. Na de cursus krijgt u toegang tot dit – en ander – materiaal.

De geadviseerde trainingstijd is 3-4 maal per week 20 minuten, 5-8 weken lang.
Uit eerder genoemd onderzoek blijkt dat significante effecten bereikt kunnen worden met 3 maal per week 10 minuten gedurende 6 weken. Wij leggen de lat dus wat hoger op basis van onze jarenlange ervaring met cognitieve trainingen. Aangezien er per keer niet langer dan 20 minuten getraind hoeft te worden kan er voor gekozen worden de training wekelijks op de praktijk te doen (de overige dagen thuis) en deze dan te combineren met gesprekken of andere interventies.

PC, iMac, iPhone, tablets, Smartphones. Ongeacht of men wisselt van platform, alle data komt in één account terecht.

Gezien de brede opzet van de training is MBS bij diverse cliënten, in uiteenlopende settings en trajecten in te zetten. Er zijn nog geen studies die aangeven bij welke diagnostische categorie, welk effect verwacht mag worden. Uitzondering vormen een grote studie bij alcoholverslaafden en enkele grote studies bij werknemers ‘at risk for drop-out’ .

Mogelijke doelgroepen voor het werkveld Kind & Jeugd:

 1. Indicatiestelling en begeleiding door POH GGZ
 2. Ondersteunende interventie bij orthopedagogische en didactische trajecten
 3. Daar waar er breder getraind dient te worden dan alleen het werkgeheugen en daar waar ook gedragsproblemen aanwezig kunnen zijn.
 4. Kinderen met een negatieve emotionele bias.
 5. Middelbare scholieren die dreigen uit te vallen als gevolg van aandachtsproblemen.

Mogelijke Doelgroepen voor het werkveld ‘Volwassenen’:

 1. Iedereen die de kwaliteit van zijn of haar leven wil verbeteren.
 2. Mensen die hun mentale frisheid, productiviteit en alertheid willen verbeteren.
 3. Ondersteunende interventie in GGZ trajecten bij concentratiestoornissen, ADHD, Depressie, Angststoornissen, gebrek aan Veerkracht
 4. Indicatiestelling en begeleiding door POH GGZ
 5. Ondersteunende interventie bij orthopedagogische trajecten en prestaties in leersituaties.