Herken je dit?
 • Mijn leerling loopt vertraging op bij het leren en ik vermoed dat de informatieverwerking een probleem vormt.
 • Mijn leerling leest en leert heel vluchtig
 • Ik denk tijdens mijn begeleiding vaak: hè wat doet ie nou, dit kon hij toch?
 • Mijn leerling kan heel goed ‘trucjes’ toepassen maar écht snappen?
 • Mijn leerling heeft moeite met rekenen
 • Mijn leerling springt in zijn redeneren van de hak op de tak.
 • Ze snapt het wel maar kan niet de lijn in logisch denken vasthouden
 • Mijn leerling heeft een werkgeheugenprobleem, bij dubbeltaken heeft ze vooral problemen met de bewerkingstaak

 

En wil je:
 • meer inzicht in het functioneren van het kind
 • doelgerichter en efficiënter kunnen ingrijpen op de problemen die er spelen
 • je behandelingen zoals die nu al lopen in jouw praktijk een boost geven
 • je gebruikelijke interventies in een vruchtbaardere aarde laat vallen
 • werken aan de belangrijkste leervoorwaarde: werkgeheugen
 • je onderscheiden van collegae

 

LEES DAN VERDER !!!!

Wij leiden coaches op hoe om te gaan met het programma.
S.M.A.R.T. is een LEER-programma en behoeft goede begeleiding en inbedding in begeleiding op leren of gedrag, waarbij een coach weet wanneer wel én wanneer niet in te grijpen. Dit leer je, naast achtergronden van de Relational Frame Theorie, in onze cursus tot S.M.A.R.T. Coach

 

In de cursus ‘S.M.A.R.T. Coach’  leer je:
 • hoe het logisch redeneren van een leerling in kaart te brengen
 • hoe het beredeneren van nieuwe relaties uit bestaande gegeven relaties te trainen
 • flexibiliteit, de verwerkingssnelheid en het werkgeheugen van het brein te trainen
 • ontdekken wat de kracht van een cognitieve training is
 • de juiste keuzes te maken in het behandelaanbod (moet ik een werkgeheugentraining doen of S.M.A.R.T.?)….

 

Na de cursus:
 • Kun je direct aan de slag met het in kaart brengen en trainen van informatieverwerkings-vaardigheden
 • Word je toegevoegd aan onze website zodat ouders je kunnen vinden
 • Krijg je toegang tot onze Community voor ondersteuning, uitwisseling en begeleiding van jouw trajecten
 • Krijg je toegang tot onze Community met talloze theoretische en praktische materialen.

 

Over S.M.A.R.T.

S.M.A.R.T.  is een trainingsprogramma dat kinderen helpt hun redeneervaardigheden te verbeteren.
Naast een basisprogramma bestaat het programma ook uit oefeningen die het werkgeheugen, verwerkingssnelheid en flexibiliteit versterken.

S.M.A.R.T. staat voor Strenghtening Mental Abilities through Relational Training. Het S.M.A.R.T. programma blijkt redeneervaardigheden als basis van het leren te kunnen verbeteren. Deze training is gebaseerd op meer dan 20 jaar onderzoek naar hoe kinderen en volwassenen leren.
LerendBrein, overtuigd door dit onderzoek, heeft er voor gezorgd dat er nu een Nederlandstalige versie van het S.M.A.R.T. programma voor de Nederlandse en Vlaamse markt beschikbaar is!

 • Een gebruiker lost gedurende de training een enorme diversiteit aan vraagstukken op en krijgt feedback op zijn/haar oplossingen. Door de doorlopende automatische feedback vindt operante conditionering plaats.
 • Geleidelijk ontwikkelt deze gebruiker inzichten in relaties: overeenkomsten, tegenstellingen en verhoudingen.
 • Deze inzichten vormen de basis van de toenemende leervermogen.

Onderstaande video (klik op link) laat zien hoe Ierse kinderen met de S.M.A.R.T. training bezig zijn en welke effecten zij ervaren. (Zij werken met de Engelse versie, wij hebben een Nederlandstalige training).

https://player.vimeo.com/video/284926066

 

Onderzoek naar het S.M.A.R.T. programma

Er zijn zeven studies verricht (waarvan een deel RCT) bij kinderen en (jong)volwassenen, met en zonder leerproblemen, zowel met een laag IQ als met een normaal IQ. Er zijn zelfs bemoedigende resultaten behaald bij volwassenen met beginnende Alzheimer.
Uit de onderzoeken blijkt dat de training een significante verbetering laat zien op de WISC scores en schoolvaardigheden.
In een follow-up studie 4 jaar na training zijn de behaalde resultaten nog steeds op, of zelfs boven, het getrainde niveau.