S.M.A.R.T.
leren
Begrijpend Lezen

Beter redeneren | Beter begrijpen

0
jaar onderzoek samengebald in één platform
0
onderdelen in één programma


S.M.A.R.T | Waarom en Hoe ?

Herken je dit?

 • Op de Wisc V valt mijn leerling met name uit op fluïd redeneren
 • Op de CELF scoort mijn leerling slecht op begrippen en aanwijzingen volgen, woordcategorieën Deel B en semantische relaties. Tekstbegrip is ook onder gemiddeld daar waar het kritisch denken en gevolgtrekkingen betreft.
 • Mijn leerling worstelt met het leren in het algemeen en Begrijpend Lezen in het bijzonder
 • Mijn leerling ziet geen verbanden in teksten
 • Mijn leerling heeft moeite met het visualiseren van tekstinformatie omdat het geen ‘big picture’ kan vormen
 • Mijn leerling loopt vertraging op bij het leren en ik vermoed dat de informatieverwerking een probleem vormt.
 • Mijn leerling leest en leert heel vluchtig
 • Ik denk tijdens mijn begeleiding vaak: hè wat doet ie nou, dit kon hij toch?
 • Mijn leerling kan heel goed ‘trucjes’ toepassen maar écht snappen?
 • Mijn leerling heeft problemen in het rekenbegrip
 • Mijn leerling heeft moeite met verhaaltjessommen
 • Mijn leerling springt in zijn redeneren van de hak op de tak.
 • Ze snapt het wel maar kan niet de lijn in logisch denken vasthouden
 • Het kind kan uitleg niet flexibel op andere taakjes toepassen
 • Het kind heeft moeite met de stap van concreet naar abstract
 • Het kind heeft moeite om van strategie te wisselen
 • Het kind krijgt bij groepsactiviteiten niet alles mee
 • Het kind heeft een werkgeheugenprobleem waarbij opvalt dat met name de bewerking van de informatie niet optimaal verloopt.

én je wil efficiënt aan de slag met Begrijpend Lezen

Een van de vakken waar de effect van S.M.A.R.T. goed te zien is, is Begrijpend Lezen.

Als het om leesinzicht van leerlingen gaat dan laten leerlingen een of meer van deze kenmerken zien:

 • Bij begrijpend lezen en bij verhaalsommen lukt het niet om echt stappen te maken.
 • Het lukt niet goed om (impliciete) verbanden in teksten te zien.
 • Het visualiseren van tekstinformatie is lastig omdat er geen ‘big picture’ wordt gevormd
 • Het kind leest vluchtig en snel

 

 

Jij weet 'er zit meer in bij dit kind' maar wat kun je doen?:

Het probleem van deze kinderen zit erin dat hun brein van zichzelf minder goed in staat is om binnenkomende informatie goed te ordenen en basale verbanden te leggen. Dit is vooral belangrijk bij begrijpend lezen en inzichtelijk rekenen en daarom vallen deze kinderen bij die vakken vaak op.

Je wilt deze kinderen graag helpen om meer inzicht te krijgen en zich daardoor beter te ontwikkelen in het begrijpend lezen en het inzichtelijk rekenen. Maar hoe?

Om beter logisch na te kunnen denken en verbanden te kunnen leggen is een groot relationeel netwerk in het brein nodig: hoe meer verbindingen er in het brein aangelegd worden en hoe steviger het netwerk van kennis en relaties is, des te beter het (lees-)begrip.

Hoe bouw je en versterk je een relationeel netwerk in je brein?

1. door middel van het breintrainingsprogramma S.M.A.R.T.
Hiermee traint het brein basale logische verbanden, waardoor het relationele netwerk als het ware van binnenuit wordt versterkt.

2. Door een motiverende, metacognitieve aanpak om het leesinzicht te verbeteren. Hiermee wordt het relationele en kennisnetwerk vergroot en leer je op een goede manier met teksten omgaan.

Door deze 2 aanpakken te combineren, geef je kinderen de vaardigheden waar ze hun leven lang plezier van zullen hebben. En jij kunt leren hoe je hiermee het verschil kunt maken voor deze kinderen!

CURSUSMOGELIJKHEDEN

Je kunt zelf de combinatie van lesdagen kiezen die het best bij jouw werksituatie past:

Het beste is uiteraard de combinatie van SMART en LeesInzicht practitioner: In deze combi van drie dagen (verspreid over een aantal weken) leer je alle ins en outs van S.M.A.R.T. en de LeesInzicht aanpak om meteen gedegen en met onze ondersteuning aan het werk te kunnen met je leerlingen.

Wil je liever – eerst – S.M.A.R.T. coach worden en de basis van de LeesInzicht aanpak leren? Dat kan uiteraard ook, en wel in de combinatie van twee dagen.

In sommige gevallen is het logisch dat je kiest voor een enkele cursusdag, waarin je óf alleen S.M.A.R.T. coach wordt, óf de basis van LeesInzicht leert. Alleen S.M.A.R.T. omdat je bijvoorbeeld met volwassenen werkt, of nooit leerlingen hebt met leesbegripsproblemen maar juist met rekenproblematiek. Of alleen LeesInzicht Basis omdat je al S.M.A.R.T. coach bent of als je gewoon met een enkele dag wilt beginnen.

Kies gewoon wat bij je past!


AANMELDEN via deze site bij LerendBrein
S.M.A.R.T. cursus (1 dag)


AANMELDEN via deze site bij Obalo
Leesinzicht – basis (1 dag)

 


AANMELDEN via deze site bij Obalo
Leesinzicht- vervolg (1 dag)


SMART-coach

 

LeesInzicht Practitioner

Je leert:

·     Welke basale relaties getraind moeten worden om bij te dragen aan het lees en rekenbegrip

·     hoe je het kunnen leggen van verbanden kan trainen m.b.v. S.M.A.R.T.

·     wat de essentie is van wat kinderen moeten kunnen om een tekst te begrijpen

·     en hoe je dit praktisch met de kinderen aanpakt.

 

LEES HIERONDER MEER OVER DE CURSUS S.M.A.R.T. Coach

 

Je leert:

·      wat leesbegrip echt is, wat de nodige onderliggende kernvaardigheden zijn en hoe dat nou met toetsen zit

·      alles over het LeesInzicht model, wat je je leerlingen wilt aanleren en waarom

·      hoe je praktisch met het LeesInzicht model aan de slag gaat om het leesbegrip een boost te geven

 

LEES MEER

 

Je leert:

·     Een stukje herhaling en extra theorie over leesbegrip en inzicht.

·     Extra aandacht voor de transfer van je leerlingen: hoe gaan ze het toepassen? En hoe houd je ze gemotiveerd?

·     Veel ruimte voor je vragen, casussen en het delen van ervaringen

·     Praktische zaken: geschikte thema’s kiezen en goede teksten vinden.

LEES MEER


S.M.A.R.T | Coach Cursus

Wat is het cursusprogramma S.M.A.R.T.?

Dagdeel 1 op de vrijdagochtend gaan we dieper in op het S.M.A.R.T. trainingsprogramma voor relationele vaardigheden:

 • S.M.A.R.T.  is een trainingsprogramma dat kinderen helpt hun redeneervaardigheden te verbeteren.
 • S.M.A.R.T. staat voor Strenghtening Mental Abilities through Relational Training.
  Het S.M.A.R.T. programma blijkt redeneervaardigheden als basis van het leren te kunnen verbeteren. Deze training is gebaseerd op meer dan 20 jaar onderzoek naar hoe kinderen en volwassenen leren.
Dagdeel 2 staat vooral in het teken van het praktisch leren omgaan en werken met het programma en je coachaccount. Hoe help ik kinderen verder met het programma. Wat is mijn rol als coach, do’s and don’ts en cases bespreking

Hoe werkt het S.M.A.R.T. trainingsprogramma?

 • Een gebruiker lost gedurende de training een diversiteit aan vraagstukken op en krijgt feedback op zijn/haar oplossingen.
 • Door de doorlopende automatische feedback vindt operante conditionering plaats.
 • Geleidelijk ontwikkelt deze gebruiker inzichten in relaties: overeenkomsten, tegenstellingen en verhoudingen.
 • Deze inzichten vormen de basis van de toenemende leervermogen.

De cursus in een notendop

Doelstelling

Aan het einde van de cursus weet u:

 • het S.M.A.R.T. programma op optimale wijze in uw dagelijkse praktijk te integreren.
 • wanneer de kans op effect het grootst is
 • hoe u naast het S.M.A.R.T. programma het meest efficiënt Begrijpend Lezen kunt leren aan uw leerlingen

De voorbereiding

Om goed voorbereid te zijn op de cursus krijgt u 2 weken voor aanvang van de cursus een aantal documenten opgestuurd. We verwachten dat u die heeft doorgenomen (studiebelasting ongeveer een half uur).

Daarnaast krijgt u instructies hoe het assessment van SMART alvast bij uzelf af te nemen en alvast een stukje te trainen (studiebelastingongeveer een half uur tot uur).

Ochtendgedeelte: De theorie

 • De achtergronden van het S.M.A.R.T. programma: The Relational Frame Theory
 • Wanneer en bij wie zet ik S.M.A.R.T. in?
 • De relatie van de Relational Frame theorie met informatieverwerking en cognitieve functies

Middaggedeelte: De praktijk

 • Uitslag van het zelfassessment
 • Uitleg van de opbouw van het S.M.A.R.T. programma
 • Wat leg ik wel uit, wat niet. Wanneer laat ik het programma z’n werk doen?
 • Het volgen van de cliënt via de server
 • Wat is er te zien en hoe dit te interpreteren?
 • Aanvullende interventies
 • Nameting en evaluatie, follow-up. Ethiek en praktijkvoering, wijze van bestellen
 • Hoe kom ik bij de community en wat is daar te vinden

...en na de cursusdag

word je lid van onze Community waar je:

 • veel cases aantreft,
 • nascholingsmaterialen vindt
 • en waar je altijd terecht kan met je vragen

EN kan je na een aantal weken je eerste casus bespreken via Zoom of telefoon

Vereisten voor deelname aan de cursus

De cursist / coach dient een ter zake deskundige te zijn, zoals bijvoorbeeld een leerkracht, RT-er of IB-er binnen een school of een orthopedagoog, psycholoog, Logopedist, Ergotherapeut of kindercoach met een eigen praktijk of binnen een instelling (minimaal HBO-niveau).

Cursuskosten

Voor €295,-- krijg je....

Toegang tot de cursus

2 dagdelen online of live

1 online supervisiemoment over je eigen casus

Na de cursus kun je een moment aanvragen waarin je je eerste S.M.A.R.T. traject kunt bespreken

Toegang tot je Zelf-training

De beste manier om het programma in de vingers te krijgen is het zelf volgen van een S.M.A.R.T. - traject

Toegang tot de Community

hier kun je terecht met al je vragen

Toegang tot de Materialen

Ondersteunende materialen, kant en klaar, zelf aan te passen met eigen logo, promotiematerialen, powerpoints

Toegang tot je Coach Account

In je Coach Account kun je trainingen bestellen en volgen

Toegang tot Bonusmaterialen

Toegang tot de CNSVS-Community
Toegang tot e-books, aanvullende video's
Korting op andere LerendBrein activiteiten

Onderdelen van de S.M.A.R.T. Training

Test in 20 minuten

Met behulp van de Relational Ability Index stel je in 20 minuten het vermogen om relaties te ontdekken en het redeneervermogen vast. Deze test kun je verderop in het leerprogramma herhalen met geheel andere test-items. De test correleert sterk met intelligentie tests.

Leerprogramma 1: S.M.A.R.T.

De deelnemer leert stap voor stap te werken met relaties als 'meer dan/minder dan' en 'hetzelfde als en tegenovergesteld aan'. Het basisprogramma telt 55 levels

Leerprogramma 2: expert training

De deelnemer traint nog door tot level 70 waarbij hij nog complexere vaardigheden moet laten zien

Leerprogramma 3: Flexibiliteitstraining

Alle 70 levels uit de S.M.A.R.T. worden kriskras door elkaar aangeboden.De deelnemer of begeleider stelt zelf de range van levels én de snelheid in. Een mooi vervolg voor betere fluency.

Leerprogramma 4: Brein Geheugen

Dit programma werkt met dezelfde levels als S.M.A.R.T. echter waar bij die training de informatie zichtbaar blijft tijdens de redeneertaak, verdwijnt deze na een tijdje bij breingeheugen. Het redeneren dient dan volledig uit het hoofd te gebeuren.

Leerprogramma 5: N-Back Training

Met deze pittige taak traint een deelnemer zijn visueel-ruimtelijke werkgeheugen. Leuk als spelletje tussendoor!

Leerprogramma 6: Verwerkingssnelheid

Je kan een level kiezen waarbij je steeds sneller moet handelen, van 30 seconde per vraag naar 24 seconde naar 20 seconde etc.

Leerprogramma 7: de toekomst

In de toekomst zullen er nog andere modules worden toegevoegd aan het S.M.A.R.T. basisprogramma, zoals een aparte versie voor dyslectici.

Wat zeggen cliënten ?

"Het is echt een heel apart programma. Hoe veel wij in de weer zijn geweest om sommige dingen uitgelegd te krijgen, echt heel veel. Maar nu, na het programma of eigenlijk al tijdens het programma, zien we dat kwartjes veel sneller vallen. Hij begint vragen te stellen, is meer gericht op de wereld om hem heen. En, ook niet onbelangrijk hij gaat met plezier naar school en heeft flinke sprongen gemaakt.
Naam bij Lerendbrein bekend
ouder van een kind aanzienlijke leerachterstanden
"Het geheugen is nu veel beter, door de training heb ik geleerd nauwkeuriger te kijken. Ik ben scherper en alerter. Op mijn leeftijd ga je je toch zorgen maken of er niet meer aan de hand is, maar door de training heb ik mijn zelfvertrouwen volledig terug."
Naam bij LerendBrein bekend
58 jarige vrouw herstellend van een burn-out
"Ik heb nu een paar kinderen gehad die met dit leerprogramma aan de slag zijn geweest en mij valt op dat kinderen veel meer mee doen, vragen gaan stellen en zelf actiever puzzelen om bij het goede antwoord te komen. De training kan in de klas, maar hier kiezen we ervoor om in kleine groepjes te werken. Je ziet de kinderen echt hele grote sprongen maken."
Naam bij LerendBrein bekend
leerkracht basisschool

Waar je wellicht ook benieuwd naar bent

S.M.A.R.T. is een met zorg ontworpen programma dat deelnemers in staat stelt om inzicht in relaties te krijgen. Het programma leert je om verbanden tussen concepten, tussen woorden, afbeeldingen te doorzien.

U volgt een S.M.A.R.T. cursus bij LerendBrein. Na de cursus krijgt u direct toefgang tot uw Coach account en wordt u toegelaten tot onze Community. Na de cursus kunt u in principe aan de slag met cliënten. 

De kosten per cliënt zijn op dit moment 60 euro per 6 maanden. Bestelling geschiedt in het coach account en verloopt via een Paypal- of Creditcard betaling. Er is geen adviesprijs voor de verkoop. Sommige coaches verrekenen deze kosten apart, weer anderen verwerken deze kosten in een pakketprijs.

S.M.A.R.T. kan alleen aangeboden worden door een Coach. De school dient dus over een interne of externe coach te beschikken. Informeer gerust naar de mogelijkheden om (leden van) het team aan de cursus te laten deelnemen.

 • Besluit u na de eerste gratis periode S.M.A.R.T. te blijven gebruiken, dan blijft u daartoe gemachtigd voor €75 (ex BTW) per jaar. U blijft daarmee toegang houden tot het S.M.A.R.T. programma en u behoudt alle voordelen van de Community. U blijft op onze website als S.M.A.R.T. Coach vermeld staan en daarmee te vinden door ouders. En u kan gedurende het hele jaar cases voorleggen en ons vragen met u mee te denken. Coaches die ook met andere LerendBrein trainingen werken, krijgen gratis licentie voor deze trainingen, bij de licentie als S.M.A.R.T. Coach.

Bij cursusdata tussen 1 jan.en 1 juli worden er in de daaropvolgende jaren per 1 april licentiekosten afgeschreven.
Bij cursusdata tussen 1 juli en 1 jan. worden er in de daaropvolgende jaren per 1 oktober licentiekosten afgeschreven.
U wordt hierover altijd 4 weken van te voren bericht en u kunt dan binnen 3 weken opzeggen (zie document ‘Jaarlicentie en Community’)

 • De S.M.A.R.T. Coach betaalt per gebruiker (kind of volwassene) € 60.
  Hiermee krijgt de gebruiker een half jaar onbeperkt toegang tot het S.M.A.R.T. programma en als ook gratis aanvullende trainingen van de verwerkingssnelheid, flexibiliteit, korte termijn geheugen en n-back werkgeheugen!

Staat je vraag er niet bij en wil je eerst meer informatie stuur ons dan een mailtje met je vraag, we helpen je graag verder!

info@lerendbrein.nl

Algemene Voorwaarden

Klik op het icoon voor de download

jaarlicentie en community

Klik op het icoon voor de link

AVG en LerendBRein

Klik op het icoon voor de download

Klachtenregeling Cursus

Klik op het icoon voor de link

Voorwaarden Gebruik en Privacy

Klik op het icoon voor de link

Cursusvoorwaarden

Klik op het icoon voor de link