Leren hoe Jungle Memory te gebruiken in de praktijk?

Wij leiden coaches op hoe om te gaan met het programma. Wij geloven er niet in dat zomaar alleen de training doen, het werkgeheugen zo verbetert dat er transfer naar het leren plaatsvindt.
De training behoeft goede begeleiding en inbedding in begeleiding op leren of gedrag, waarbij een coach weet wanneer wel en wanneer niet in te grijpen.
Dit leer je, naast achtergronden van het brein en werkgeheugen, in onze cursus tot Jungle Memory Coach

 

Over Jungle Memory

De training is oorspronkelijk ontworpen voor kinderen van 7-16 jaar.
Ervaring, opgedaan in een eigen praktijk leert dat deze ook bij adolescenten en volwassenen is in te zetten.

Jungle Memory is een online trainingsprogramma, waarmee kinderen op elke computer, waar dan ook kunnen inloggen.
Jungle Memory wordt niet ondersteund voor een tablet of iPad.

  • De training met drie oefeningen duurt ongeveer 10-20 minuten per keer,
  • Het kind traint 4 maal per week gedurende een periode van 8 weken.

Dit maakt dat het gemakkelijk in te passen is in de agenda van school.
Het kan ook bijvoorbeeld deels op een praktijk of school gedaan worden en deels thuis.

 

QuicksandRiver CrossingCode Breaker

 

 

 

 

 

 

 

Dagelijks kunt u de vooruitgang bijhouden middels Percentiel Scores gebaseerd op een leeftijdsnormgroep van duizenden andere kinderen uit dezelfde leeftijdsgroep.
Zo krijgt u een beeld hoe de verrichtingen zich verhouden tot leeftijdsgenoten.
Een automatische Log functie laat u snel de therapietrouw zien.
Er is een Pauze mogelijkheid zodat er zonder problemen een onderbreking in de training kan zijn, bijvoorbeeld tijdens vakanties.
Ook is het op die manier mogelijk om nog 24 trainingsdagen over te houden voor een boostertraining.
Afhankelijk van de situatie waarin u werkt kunt u uw eigen voor- en nameting toevoegen.

Na de cursus krijgt u toegang tot ondersteunende materialen die u kunt inzetten bij de begeleiding van de training.

 

Positionering in het veld van cognitieve trainingen

In Nederland en Vlaanderen wordt Jungle Memory gepositioneerd als een ondersteunend instrument bij de begeleiding van kinderen met problemen in de regulatie van de aandacht en werkgeheugenproblemen. Een groot deel van deze kinderen worstelt met leerproblemen. Soms is er bij deze kinderen een diagnose gesteld (bijvoorbeeld DCD, ADHD).

Jungle Memory profileert zich echter nadrukkelijk niet als behandeling van kinderen die vallen in een bepaalde diagnostische categorie. Het is een hulpmiddel, in te zetten in uw dagelijkse praktijk.