Wij kunnen ook In Company cursussen verzorgen
of met u samen een cursus organiseren in uw buurt.
Neem hiervoor contact op met
info@lerendbrein.nl

 

 

Als professional kunt u zich scholen om de werkgeheugentraining Jungle Memory op de juiste wijze in te zetten.
De Cursus Jungle Memory Coach is geregistreerd in het Lerarenregister!!

Na een cursus van 1 dag (Basiscursus) mag u zich Jungle Memory Coach noemen en bent u gecertificeerd om Jungle Memory te gebruiken in de praktijk.
Uw gegevens worden op onze website vermeld zodat ouders erkende JM coaches kunnen vinden.

 

Doelstelling Basiscursus

Aan het einde van de Basiscursus bent u in staat het programma Jungle Memory, op optimale wijze in uw dagelijkse praktijk te integreren.
De Vervolgcursus is gericht op uw eigen vragen naar aanleiding van het werken met Jungle Memory dan wel herhaling van de praktische kant van het werken met Jungle Memory.
Dit alles aan de hand van door u of LerendBrein ingebrachte cases.

 

Vereisten aan de Cursist

De cursist / coach dient een ter zake deskundige te zijn, zoals bijvoorbeeld een leerkracht, RT-er of IB-er binnen een school of een orthopedagoog, psycholoog, Logopedist, Ergotherapeut of kindercoach met een eigen praktijk of binnen een instelling (minimaal HBO-niveau).

 

Inhoud en draaiboek
Literatuur

Voorafgaand aan de cursus ontvangt u voorinformatie over het werkgeheugen en onderzoek naar Jungle Memory.
Wij gaan er vanuit dat u deze informatie voorafgaand aan de cursus heeft doorgenomen.


Inhoud BasisCursus

THEORIE:

 • Kennismaking met het werkgeheugen
 • Modellen van werkgeheugen
 • Werkgeheugen en leerproblemen
 • Vaststellen van een werkgeheugenprobleem /
 • Wetenschappelijk onderzoek naar de Jungle Memory Training
 • Combineren Training en Ondersteuning

Bij Incompany cursussen voor scholen zullen onderdelen vervangen worden door een onderdeel, ‘Pedagogische en Didactische ondersteuning van het werkgeheugen in de klas’. Tevens passen wij de inhoud aan op vragen uit de school.

PRAKTIJK:

 • Uitleg van de oefeningen
 • Zelf een sessie doen en een sessie volgen bij een medecursist
 • De training zelf
 • Het volgen van de cliënt via de server
 • Wat is er te zien en hoe dit te interpreteren?
 • Als coach feedback geven op de training
 • Aanvullende interventies
 • Nameting en evaluatie, follow-up. Ethiek en praktijkvoering, wijze van bestellen

Toetsing

Zelftoetsing tijdens de cursus

 

Kosten

 

De 1-daagse basiscursus kost: €295,– (geen BTW verschuldigd).

Hierbij is inbegrepen:

 • Cursus van 1 dag (
 • Trialcode voor zelftraining
 • Lunch, koffie en thee
 • les- en praktijkmateriaal
 • 3 maanden en langer lid van de Jungle Memory Community, met toegang tot o.a.: een bibliotheek, uitwisseling van ervaringen, instructievideo’s, kortingen op LerendBrein cursussen en testbatterij etc
 • Vermelding op website LerendBrein zolang licentie loopt
 • InCompany of op locatie: 10.00-17.00 uur, inclusief lunch van 13.00-14.00 uur
 • Locatie in Nijmegen: 10.30-16.30 uur, inclusief lunch van 13.00-14.00 uur (ter compensatie van een uur minder lestijd krijgt u vooraf meer voorbereidingsmaterialen)

 

 

Aanvullende kosten

 • Besluit u na een een eerste gratis periode Jungle Memory te blijven gebruiken, dan blijft u daartoe gemachtigd voor €15 (ex BTW) per jaar. U blijft daarmee ook toegang houden tot alle voordelen van de Community. U blijft op onze website als Jungle Memory Coach vermeld staan en daarmee te vinden door ouders. En u kan gedurende het hele jaar cases voorleggen en ons vragen met u mee te denken.

Bij cursusdata tussen 1 jan.en 1 juli worden er in de daaropvolgende jaren per 1 oktober licentiekosten afgeschreven.
Bij cursusdata tussen 1 juli en 1 jan. worden er in de daaropvolgende jaren per 1 april licentiekosten afgeschreven.
U wordt hierover altijd 4 weken van te voren bericht en u kunt dan binnen 3 weken opzeggen (zie document ‘Jaarlicentie en Community’)

 • De aanschaf van JM voor een cliënt kost $ 49,99 (afhankelijk van dollarkoers ongeveer €45). Bestelling van accounts voor de training verloopt via de website van Jungle Memory, rechtstreeks bij de uitgever en onder diens betalings- en leveringsvoorwaarden. De training kan via een Paypal account of creditcard betaald worden. In de cursus zal uitgelegd worden hoe te bestellen.

 

Vervolgcursus JM

Kosten Vervolgcursus: €175,–

 • Cursus van 1 dag (11.00 – 16.00 uur)
 • Lunch, koffie en thee
 • Casusbespreking

Sinds de invoering van de Community (september 2018), is een vervolgcursus bijna niet meer aan de orde.
In de community kan een groep afspreken een gezamenlijke bijeenkomst te beleggen onder supervisie van een van de LerendBrein docenten

Locatie

Kijk voor de cursusdata en locaties op Cursusdata.

Wij geven ook In Company cursussen
Wij kunnen ook met u samen een cursus organiseren bij u in de buurt of op uw locatie met externe deelnemers.
Neem dan contact op met info@lerendbrein.nl.

De voordelen van het volgen van de Basiscursus op een rij

– vergroting van het vakmanschap, door het instrument te doorgronden
– vergroting van de achtergrondkennis over het werkgeheugen
– herkennen en met voldoende betrouwbaarheid de ernst van een werkgeheugenprobleem in kunnen schatten
– wegwijs worden in de wijze van bestellen van trainingen
– leren interpreteren van de grafieken op de server en de aanvullende LerendBrein grafieken
– leren wanneer de training aangepast moet worden
– leren hoe de training te combineren met uw eigen werkwijze
– leren hoe de kans op succes te vergroten
– toegang tot talloze materialen om ouders en kinderen te ondersteunen
– toegang tot promotie- en presentatiematerialen om uw aanbod van Jungle Memory bekend te maken
– recht op gratis technische ondersteuning
– gratis vermelding op de website van LerendBrein als Erkende Jungle Memory Coach
(na vervolgcursus, op een hogere positie)
– verwijzing naar coaches in publicaties (o.a. Balans Magazine) en presentaties (o.a. Balans Congres 2014)
– doorverwijzen door LerendBrein van ouders die LerendBrein benaderen
– mogelijkheid tot deelname aan vervolgcursus
– U krijgt een trialcode voor de eerste paar trainingsdagen. U kunt deze, op eigen kosten, verder voortzetten om het programma echt goed te leren kennen.
– toegang tot een werkgeheugenbibliotheek die up-to-date wordt gehouden door LerendBrein
– op de hoogte blijven van belangrijke ontwikkelingen middels meldingen op de Jungle Memory newsgroep

 

De voordelen van het volgen van de Vervolgcursus op een rij

– antwoord op al uw vragen, zowel praktisch als theoretisch
– vergroting van het vakmanschap, door het instrument te doorgronden aan de hand van cases
– herkennen en met voldoende betrouwbaarheid de ernst van een werkgeheugenprobleem in kunnen schatten
– opfrissen van handelswijze als dat nodig blijkt te zijn
– verdieping leren interpreteren van grafieken aan de hand van cases
– verdieping leren wanneer de training aangepast moet worden aan de hand van cases
– uitwisseling over hoe de training te combineren met uw eigen werkwijze
– uitwisseling over hoe de kans op succes te vergroten
– naast recht op gratis technische ondersteuning ook recht op gratis inhoudelijke ondersteuning (Supervisie)
– gratis vermelding op de website van LerendBrein binnen de gemeente bovenaan.
introductie nieuwe ontwikkelingen