Haal meer uit de Jungle Memory Training, kom naar de Vervolgcursus JM!
 • Heb je het even laten liggen en denk je nu, hoe ging het ook al weer?
 • Heb je JM wel gebruikt maar heeft dat ook weer vragen opgeroepen?
 • Wil je leren van reeds uitgevoerde JM trainingen?
 • Wil je gebruik kunnen maken van inhoudelijke supervisie over al je trainingen nu en in de toekomst?
 • Wil je meer informatie over het werkgeheugen bij een specifieke groep, of andere theoretische verdieping?

Uitspraken van voorgangers:

 • ‘Ik ben blij dat ik deze dag heb bijgewoond! Het zet je weer op scherp, ook als je nog niet met het programma
  hebt gewerkt, zoals ik. Nu ben ik zodanig gestimuleerd om het te gaan inzetten.’ (RT-er)
 • ‘Het was een inspirerende dag en het gaf veel energie om met de kinderen als Jungle Memory Coach
  aan het werk te gaan!’ (Ergotherapeute)
 • ‘Heb genoten van een zeer welkome, aanvullende vervolgdag. Heel fijn om ervaringen uit te kunnen wisselen
  en alles weer even helder te krijgen.(RT-er)

 

Komende cursusdatum:
Op dit moment is er geen cursusdatum voor 2018 meer gepland

De dag wordt in Nijmegen gehouden en duurt van 11.00 tot 16.00 uur.

Aangezien de dag vooral een vraaggestuurd karakter heeft vanuit de groep, zal deze steeds aangepast worden.
In de ochtend zal meer ruimte zijn voor presentaties ter opfrissing en bijdragen over nieuwe ontwikkelingen.
Na de lunch:  casusbespreking en uitwisseling.

De kosten bedragen €175 (20% korting bij tegelijk aanmelden voor basiscursus)

Inschrijfformulier:

Ik neem deel op *

Voor- en achternaam *

Mailadres *

Datum cursus gevolgd?

Hoeveel cliënten heb je begeleid met JM?

Welke vragen heb je?

Wil je een casus inbrengen?

Allergie ivm lunch