LET OP: SCHAF GEEN JUNGLE MEMORY AAN!

Deze is niet meer operationeel, ivm het ontbreken van Flash.

Dit betekent dat u betaalt voor iets wat niet meer functioneert en dus niet meer geleverd wordt.
LerendBrein is geen verkoper van Jungle Memory en is niet verantwoordelijk voor enig geleden schade bij aankoop van dit programma.