high res
Jungle Memory is een werkgeheugen-trainingsprogramma dat kinderen helpt hun werkgeheugen beter in te zetten op school. Werkgeheugen blijkt een belangrijke voorspeller te zijn voor latere leerprestaties.

LerendBrein leidt coaches op om Jungle Memory op een verantwoorde wijze te integreren in de praktijk.

Meer Weten? Jungle Memory | Professionals