MyBrainSolutions (MBS) is online computerprogramma dat
naast (herhaalde) assessments, een scala aan oefeningen biedt.

Onder begeleiding van een therapeut gaat u zelfstandig aan de slag.
Het programma is bedoeld vanaf 10 jaar.
MBS is ontwikkeld in een team van neurologen, psychiaters en psychologen

 

Meten van Cognitie, Emotie en Zelfregulatie

MyBrainSolutions optimize yourself | LerendBrein

 

Uitgebreide screening middels Webneuro en vragenlijsten
30-40 minuten afname duur
Internationale normen (Brain Resource Company)
Gedurende de training kan de meting herhaald worden

 

 

 

Rapportage geeft inzicht in tal van domeinen

MyBrainSolutions rapporten | LerendBrein

 

Werkgeheugen, inhibitie, verdeelde en volgehouden aandacht, reactietijd, flexibiliteit, verwerkingssnelheid
Herkennen emoties en emotie-bias
Sociale vaardigheden, Veerkracht & Cognitieve Bias
Stress-, angst-, stemmingsniveau

 

 

Trainen van functies

MyBrainSolutions schermen | LerendBrein

 

Trainingen op basis van de voor- en tussenmetingen
Bouwt op in moeilijkheidsgraad
Naast geadviseerde oefeningen ook andere oefeningen naar keuze
15- 20 minuten per keer, 3-4 keer per week, 6-8 weken
Naar behoefte door trainen behoort tot de mogelijkheden (maximaal 1 jaar)
Coach kan voortgang volgen

 

 

Hieronder treft u veelgestelde vragen aan

My Brain Solutions (MBS) is een combinatie van een uitgebreide test en een training op maat. MBS is alleen via erkende MBS Coaches te verkrijgen. U kunt een MBS Coach vinden door HIER TE KLIKKEN. MBS Coaches zijn opgeleid door LerendBrein.

De MBS training bestaat uit een groot aantal oefeningen en richt zich op verbetering van het algemeen breinfunctioneren. Met behulp van de oefeningen leert men om beter met stress om te gaan, beter te kunnen concentreren, een positievere blik te ontwikkelen en veerkrachtiger te worden.

De training past zich aan qua moeilijkheidsgraad. Op basis van de vooruitgang die u maakt, kiest het programma, gaandeweg het traject, ook weer nieuwe oefeningen uit. Dit gaat geheel automatisch en op basis van jarenlang onderzoek. Ook is het mogelijk om gedurende het traject de test regelmatig te herhalen, zodat u in staat bent om veranderingen objectief in kaart te brengen.

Er zijn een viertal studies gedaan (variërend van n=100 tot n=8.500) en de uitkomsten zijn positief. Er komen verbeteringen naar voren wat betreft veerkracht, arbeidssatisfactie, productiviteit en een bereidheid om te volharden in het op peil houden van de eigen gezondheid. Allemaal uitkomsten die aansluiten bij moderne opvattingen over het vergroten van het zelfregulerend vermogen van mensen.

De kosten voor een MBS traject kunt u het beste opvragen bij de MBS Coach. Ook kunt u daar informatie verkrijgen over vergoedingsmogelijkheden.

Of het wat uitmaakt is vooral afhankelijk van uw beheersing van de Engelse taal. Er zijn gelukkig maar een paar oefeningen uit het hele grote arsenaal van oefeningen die eigenlijk vertaald zouden moeten worden, ofwel omdat de instructie en tussenvragen te lastig zijn, ofwel omdat de oefening op tijd werkt en er te weinig tijd is om te schakelen. De ervaringen die we tot nu toe hebben opgedaan in Nederland laten zien dat er eigenlijk nauwelijks belemmeringen zijn, ook niet voor de jongere deelnemers (vanaf 12 jaar).

De geadviseerde trainingstijd is 3-4 maal per week 20 minuten, 5-8 weken lang. Uit eerder genoemd onderzoek blijkt dat significante effecten bereikt kunnen worden met 3 maal per week 10 minuten gedurende 6 weken. Wij leggen de lat wat hoger op basis van onze jarenlange ervaring met cognitieve trainingen.
Overigens wordt de trainingstijd ook mede bepaald op basis van kenmerken van de oefeningen. Zo biedt MBS bijvoorbeeld een dagboek mogelijkheid of audio-tapes met ontspanningsoefeningen die de tijd al snel doen oplopen.

PC, iMac, iPhone, tablets, Smartphones. Ongeacht of men wisselt van platform, alle data komt in één account terecht.

Met vragen over de training zelf, kunt u terecht bij de MBS Coach. LerendBrein is slechts de vertegenwoordiger van MyBrainSolutions in Nederland en Vlaanderen en is opleider van de MBS Coaches. Kan een MBS Coach geen goed antwoord geven op uw vraag dan zal deze contact opnemen met LerendBrein. Via de coach proberen we u dan zo goed mogelijk te helpen.

 

Voor meer informatie: mybrainsolutions.com