Ouders

Herken je deze gedragingen?

  • Heeft je kind moeite met zich te concentreren?
  • Lijkt hij/zij vaak weg te dromen of snel afgeleid te zijn?
  • Heeft je kind moeite met het oplossen van rekensommen of begrijpend lezen?
  • Heeft je kind moeite met het uitvoeren van opdrachten en lijkt hij/zij dingen te vergeten?
  • Heeft je kind problemen met gestructureerd vertellen of het beginnen aan een taak?
  • Zoekt je kind vaak naar woorden of namen die hij/zij wel kent, maar niet kan herinneren?
  • Wordt je kind beschouwd als slordige werker?
  • Lijkt je kind het overzicht kwijt te zijn en heeft hij/zij een vol hoofd?

Deze problemen hebben vaak te maken met een zwak functionerend werkgeheugen.
Onze Acoustic Pioneer Coaches bieden een effectieve aanpak die een positieve impact heeft op het leren en de ontwikkeling van kinderen. Stapje voor stapje wordt het werkgeheugen van je kind verbeterd.

Vind hier een gecertificeerde coach voor jouw kind

Voor ouders

Hoe zit dat, het werkgeheugen van mijn kind?

Het werkgeheugen, een executieve functie, speelt een cruciale rol bij het plannen, organiseren en controleren van diverse cognitieve processen. Dit vermogen stelt ons in staat om actief informatie vast te houden, deze te manipuleren, soepel tussen taken te schakelen en onze aandacht te richten terwijl we afleiding negeren. Dagelijks vertrouwen we op ons werkgeheugen om informatie voor korte periodes te vast te houden en taken die hierbij horen uit te voeren. Wanneer dit niet goed functioneert, worden problemen ondervonden. Bijvoorbeeld met:

Instructies op school

Tijdens zowel schooluren als thuis worden kinderen vaak blootgesteld aan auditieve instructies. Het verwerken van deze instructies vergt niet alleen het begrijpen van de gesproken woorden en zinnen, maar ook het filteren en onthouden van relevante informatie. Kinderen met een beperkt auditief werkgeheugen ervaren mogelijk moeilijkheden bij het volledig begrijpen en onthouden van instructies.

Hoofdrekenen

Bij hoofdrekenen, vooral wanneer de som enkel mondeling wordt gepresenteerd, moet een kind diverse stukken informatie tijdelijk vasthouden om later te gebruiken. Dit begint met het onthouden van de som zelf. Vervolgens moeten tussenresultaten worden bijgehouden, terwijl tegelijkertijd rekenregels worden toegepast en het rekenproces voortgezet wordt. Voor kinderen met een beperkt werkgeheugen is deze rekenopgave extra uitdagend.
Het niet tot een uitkomst kunnen komen heeft hier dus te maken met het werkgeheugen, en niet zo zeer dat het kind geen rekenbegrip heeft. 

Begrijpend Lezen

In het begrijpend leesonderwijs leren we kinderen om naar de titel van de tekst te kijken en daarbij te bedenken wat we al van het onderwerp weten. Deze taak legt onmiddellijk een zware belasting op het werkgeheugen. Het kind moet informatie uit de tekst vasthouden en verbinden met voorafgaande kennis en eerdere tekstgedeeltes. Kinderen met een beperkt werkgeheugen hebben vaak moeite om zich na het lezen van een tekst te herinneren wat ze gelezen hebben.

Spelling

De RT-er heeft gezegd dat hij de spellingsregels echt kent maar met een dictee op school scoort hij weer laag en maakt weer dezelfde fouten. Een kind met een zwak werkgeheugen kan de regels onthouden, maar kan moeite ervaren wanneer deze regels toegepast moeten worden in afleidende omgevingen of onder stressvolle situaties. Tijdens een dictee moet het brein de gehele zin volgen, zich niet laten afleiden en zich enkel richten op het te spellen woord. Dit vereist goed functionerend werkgeheugen. Kinderen met een beperkt werkgeheugen kunnen geneigd zijn te kiezen voor snel schrijven zonder zich bezig te houden met de regels, uit angst het te spellen woord te vergeten.

Planning

Voor kinderen met een beperkt werkgeheugen kan het organiseren en plannen van taken en activiteiten uitdagend zijn. Het onthouden en volgen van de vereiste stappen in de juiste volgorde kan moeilijk zijn.

Verbeter een zwak werkgeheugen door gerichte training

Als je merkt dat jouw kind last heeft van bovengenoemde problemen, dan kan het goed zijn dat hij/zij een probleem heeft met het (auditieve) werkgeheugen. Gelukkig kunnen kinderen hun werkgeheugen versterken en efficiënter gebruiken door gerichte training en het aanleren van strategieën. Tijdens werkgeheugentraining worden kinderen gestimuleerd om informatie actief vast te houden, mentale ordening aan te brengen, vlot te wisselen tussen taken en afleidingen te weerstaan. Onze coaches maken gebruik van de trainingen van Acoustic Pioneer om dit te bereiken.

Screening

Bij de aanvang van de training wordt een screening uitgevoerd om het niveau van auditieve verwerking en werkgeheugen in kaart te brengen. Deze stap legt de basis voor een op maat gemaakte en doeltreffende trainingsaanpak. De Acoustic Pioneer Coach benut zijn/haar eigen expertise om te bepalen hoe de training optimaal kan worden geïntegreerd in een bredere behandeling of begeleiding.

Geleidelijke opbouw

De training app is zodanig opgebouwd dat het brein langzamerhand moeilijkere taken krijgt zodat het werkgeheugen en/of auditieve verwerking steeds beter wordt en de verwerkingssnelheid bij de informatieverwerking verbetert. Daarnaast helpt het ook bij het vergroten van de cognitieve flexibiliteit.


Benieuwd naar de diverse trainingen die Acoustic Pioneer te bieden heeft? Lees hier meer over Elephant Memory Training en Dierenstapelen.