S.M.A.R.T.

Beter redeneren | Beter begrijpen

0
jaar onderzoek samengebald in één platform
0
onderdelen in één programma


S.M.A.R.T | Waarom en Hoe ?

Herken je dit?

 • Mijn leerling loopt vertraging op bij het leren en ik vermoed dat de informatieverwerking een probleem vormt.
 • Mijn leerling leest en leert heel vluchtig
 • Ik denk tijdens mijn begeleiding vaak: hè wat doet ie nou, dit kon hij toch?
 • Mijn leerling kan heel goed ‘trucjes’ toepassen maar écht snappen?
 • Mijn leerling heeft moeite met rekenen
 • Mijn leerling springt in zijn redeneren van de hak op de tak.
 • Ze snapt het wel maar kan niet de lijn in logisch denken vasthouden
 • Mijn leerling heeft een werkgeheugenprobleem, bij dubbeltaken heeft ze vooral problemen met de bewerkingstaak

En wil je?

 • meer inzicht in het functioneren van het kind
 • doelgerichter en efficiënter kunnen ingrijpen op de problemen die er spelen
 • je behandelingen zoals die nu al lopen in jouw praktijk een boost geven
 • je gebruikelijke interventies in een vruchtbaardere aarde laat vallen
 • werken aan de belangrijkste leervoorwaarde: werkgeheugen

In de cursus ‘S.M.A.R.T. Coach’ leer je:

 • hoe het logisch redeneren van een leerling in kaart te brengen
 • hoe het beredeneren van nieuwe relaties uit bestaande gegeven relaties te trainen
 • flexibiliteit, de verwerkingssnelheid en het werkgeheugen van het brein te trainen
 • ontdekken wat de kracht van een cognitieve training is
 • de juiste keuzes te maken in het behandelaanbod (moet ik een werkgeheugentraining doen of S.M.A.R.T.?)….

Na de cursus kun je:

 • Kun je direct aan de slag met het in kaart brengen en trainen van informatieverwerkings-vaardigheden
 • Word je toegevoegd aan onze website zodat ouders je kunnen vinden
 • Krijg je toegang tot onze Community voor ondersteuning, uitwisseling en begeleiding van jouw trajecten
 • Krijg je toegang tot onze Community met talloze theoretische en praktische materialen.


S.M.A.R.T | Wat ?

Wat is het voor een programma?

S.M.A.R.T.  is een trainingsprogramma dat kinderen helpt hun redeneervaardigheden te verbeteren.
Naast een basisprogramma bestaat het programma ook uit oefeningen die het werkgeheugen, verwerkingssnelheid en flexibiliteit versterken.

S.M.A.R.T. staat voor Strenghtening Mental Abilities through Relational Training.
Het S.M.A.R.T. programma blijkt redeneervaardigheden als basis van het leren te kunnen verbeteren. Deze training is gebaseerd op meer dan 20 jaar onderzoek naar hoe kinderen en volwassenen leren.

LerendBrein, overtuigd door dit onderzoek, heeft er voor gezorgd dat er nu een Nederlandstalige versie van het S.M.A.R.T. programma voor de Nederlandse en Vlaamse markt beschikbaar is!

Wat moet een gebruiker doen?

 • Een gebruiker lost gedurende de training een diversiteit aan vraagstukken op en krijgt feedback op zijn/haar oplossingen.
 • Door de doorlopende automatische feedback vindt operante conditionering plaats.
 • Geleidelijk ontwikkelt deze gebruiker inzichten in relaties: overeenkomsten, tegenstellingen en verhoudingen.
 • Deze inzichten vormen de basis van de toenemende leervermogen.

Wat zeggen cliënten ?

"Het is echt een heel apart programma. Hoe veel wij in de weer zijn geweest om sommige dingen uitgelegd te krijgen, echt heel veel. Maar nu, na het programma of eigenlijk al tijdens het programma, zien we dat kwartjes veel sneller vallen. Hij begint vragen te stellen, is meer gericht op de wereld om hem heen. En, ook niet onbelangrijk hij gaat met plezier naar school en heeft flinke sprongen gemaakt.
Naam bij Lerendbrein bekend
ouder van een kind aanzienlijke leerachterstanden
"Het geheugen is nu veel beter, door de training heb ik geleerd nauwkeuriger te kijken. Ik ben scherper en alerter. Op mijn leeftijd ga je je toch zorgen maken of er niet meer aan de hand is, maar door de training heb ik mijn zelfvertrouwen volledig terug."
Naam bij LerendBrein bekend
58 jarige vrouw herstellend van een burn-out
"Ik heb nu een paar kinderen gehad die met dit leerprogramma aan de slag zijn geweest en mij valt op dat kinderen veel meer mee doen, vragen gaan stellen en zelf actiever puzzelen om bij het goede antwoord te komen. De training kan in de klas, maar hier kiezen we ervoor om in kleine groepjes te werken. Je ziet de kinderen echt hele grote sprongen maken."
Naam bij LerendBrein bekend
leerkracht basisschool

Onderdelen van de S.M.A.R.T.

Test in 20 minuten

Met behulp van de Relational Ability Index stel je in 20 minuten het vermogen om relaties te ontdekken en het redeneervermogen vast. Deze test kun je verderop in het leerprogramma herhalen met geheel andere test-items. De test correleert sterk met intelligentie tests.

Leerprogramma 1: S.M.A.R.T.

De deelnemer leert stap voor stap te werken met relaties als 'meer dan/minder dan' en 'hetzelfde als en tegenovergesteld aan'. Er zijn in totaal 70 levels. Mogelijk vanaf IQ niveau 70 en 8 jaar.

Leerprogramma 2: S.M.A.R.T. Kid Starter

De deelnemer leert stap voor stap te werken met relaties als 'meer dan/minder dan' en 'hetzelfde als en tegenovergesteld aan' en doet dit zonder talige informatie (uitsluitend via plaatjes). Er zijn in totaal 15 levels. Mogelijk vanaf IQ niveau < 70 en 5 jaar.

Leerprogramma 3: F.A.S.T.

De deelnemer leert stap voor stap om inflexibele relaties te versoepelen. Dit programma kan toegepast worden bij rigide denkpatronen, angstklachten (let wel: nog experimenteel)

Leerprogramma 4: S.M.A.R.T. Dyslexie

De deelnemer leert stap voor stap te werken met relaties als 'meer dan/minder', net als bij S.M.A.R.T. Echter doet dit met behulp van concepten die visueel sterk op elkaar lijken. De deelnemer wordt gedwongen om zeer goed te blijven kijken (visuele discriminatie).

Leerprogramma 5: Behendigheid

Alle 70 levels uit de S.M.A.R.T. worden kriskras door elkaar aangeboden. De deelnemer of begeleider stelt zelf de range van levels én de snelheid in. Een mooi vervolg voor betere fluency.

Leerprogramma 6: Breingeheugen

Dit programma werkt met dezelfde levels als de S.M.A.R.T. echter waar bij die training de informatie zichtbaar blijft tijdens de redeneertaak, verdwijnt deze na een tijdje bij breingeheugen. Het redeneren dient dan volledig uit het hoofd te gebeuren.

Leerprogramma 7: N-back training

Met deze pittige taak traint een deelnemer zijn visueel-ruimtelijke werkgeheugen. Een aantal onderzoeken geven aan dat deze taak samenhangt met fluide intelligentie, niet iedereen is hier mee eens.

Voor €375,-- krijg je....

Toegang tot de cursus

een opleidingsdag bij ons in Nijmegen of bij u op locatie

Toegang tot video's

Video's met achtergronden, aanvullende uitleg en verdieping

Toegang tot de Community

hier kun je terecht met al je vragen

Toegang tot de Materialen

Ondersteunende materialen, kant en klaar, zelf aan te passen met eigen logo, promotiematerialen, powerpoints

Toegang tot je Coach Account

In je Coach Account kun je trainingen bestellen en volgen

Toegang tot je Zelf-training

De beste manier om het programma in de vingers te krijgen is het zelf volgen van een S.M.A.R.T. - traject

Toegang tot Bonusmaterialen

Toegang tot de CNSVS-Community
Toegang tot e-books, aanvullende video's
Korting op andere LerendBrein activiteiten

De cursus in een notendop

Doelstelling

Aan het einde van de cursus bent u in staat om:

 • het S.M.A.R.T. programma op optimale wijze in uw dagelijkse praktijk te integreren.
 • U weet wanneer de kans op effect groot is
 • en wanneer u beter af kunt zien van de training.

De theorie

 • De achtergronden van het S.M.A.R.T. programma: The Relational Frame Theory
 • Wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van het S.M.A.R.T. programma bij kinderen met een laag IQ, normaal en hoog IQ, volwassenen en beginnende Alzheimer
 • Wanneer zet ik S.M.A.R.T. in?
 • De eerste ervaringen in Nederland met het S.M.A.R.T. programma

De praktijk

 • Zelf het eerste assessment doen
 • Uitleg van de opbouw van het S.M.A.R.T. programma
 • Wat leg ik wel uit, wat niet. Wanneer laat ik het programma z’n werk doen?
 • Het volgen van de cliënt via de server
 • Wat is er te zien en hoe dit te interpreteren?
 • Aanvullende interventies
 • Nameting en evaluatie, follow-up. Ethiek en praktijkvoering, wijze van bestellen
 • Hoe kom ik bij de community en wat is daar te vinden

...en na de cursusdag

word je lid van onze Community waar je:

 • veel cases aantreft,
 • nascholingsmaterialen vindt
 • en waar je altijd terecht kan met je vragen

Vereisten voor deelname aan de cursus

De cursist / coach dient een ter zake deskundige te zijn, zoals bijvoorbeeld een leerkracht, RT-er of IB-er binnen een school of een orthopedagoog, psycholoog, Logopedist, Ergotherapeut of kindercoach met een eigen praktijk of binnen een instelling (minimaal HBO-niveau).

De S.M.A.R.T. training in het nieuws

Waar je wellicht ook benieuwd naar bent

S.M.A.R.T. is een met zorg ontworpen programma dat deelnemers in staat stelt om inzicht in relaties te krijgen. Het programma leert je om verbanden tussen concepten, tussen woorden, afbeeldingen te doorzien. In die zin sluit het programma naadloos aan bij de meest recente ontwikkelingen op het gebied van intelligentie onderzoek.

U volgt een S.M.A.R.T. cursus bij LerendBrein. Na de cursus krijgt u direct toefgang tot uw Coach account en wordt u toegelaten tot onze Community. Na de cursus kunt u in principe onderlegd aan de slag met cliënten. 

De kosten per cliënt zijn op dit moment 60 euro per 6 maanden. Bestelling geschiedt in het coach account en verloopt via een creditcard betaling. Er is geen adviesprijs voor de verkoop. Sommige coaches verrekenen deze kosten apart, weer anderen verwerken deze kosten in een pakketprijs.

S.M.A.R.T. kan alleen aangeboden worden door een Coach. De school dient dus over een interne of externe coach te beschikken. Informeer gerust naar de mogelijkheden om (leden van) het team aan de cursus te laten deelnemen.

 • Besluit u na de eerste gratis periode S.M.A.R.T. te blijven gebruiken, dan blijft u daartoe gemachtigd voor €75 (ex BTW) per jaar. U blijft daarmee toegang houden tot het S.M.A.R.T. programma en u behoudt alle voordelen van de Community. U blijft op onze website als S.M.A.R.T. Coach vermeld staan en daarmee te vinden door ouders. En u kan gedurende het hele jaar cases voorleggen en ons vragen met u mee te denken. Coaches die ook met andere LerendBrein trainingen werken, krijgen gratis licentie voor deze trainingen, bij de licentie als S.M.A.R.T. Coach.

Bij cursusdata tussen 1 jan.en 1 juli worden er in de daaropvolgende jaren per 1 april licentiekosten afgeschreven.
Bij cursusdata tussen 1 juli en 1 jan. worden er in de daaropvolgende jaren per 1 oktober licentiekosten afgeschreven.
U wordt hierover altijd 4 weken van te voren bericht en u kunt dan binnen 3 weken opzeggen (zie document ‘Jaarlicentie en Community’)

 • De S.M.A.R.T. Coach betaalt per gebruiker (kind of volwassene) € 60.
  Hiermee krijgt de gebruiker een half jaar onbeperkt toegang tot het S.M.A.R.T. programma en als ook gratis aanvullende trainingen van de verwerkingssnelheid, flexibiliteit, korte termijn geheugen en n-back werkgeheugen!

Staat je vraag er niet bij en wil je eerst meer informatie stuur ons dan een mailtje met je vraag, we helpen je graag verder!

info@lerendbrein.nl

Algemene Voorwaarden

Klik op het icoon voor de download

jaarlicentie en community

Klik op het icoon voor de link

AVG en LerendBRein

Klik op het icoon voor de download

Klachtenregeling Cursus

Klik op het icoon voor de link

Voorwaarden Gebruik en Privacy

Klik op het icoon voor de link

Cursusvoorwaarden

Klik op het icoon voor de link